KRS 0000084062

Podsumowanie tegorocznej akcji 1%

23.07.2005

W dniu 21 czerwca 2005 r. odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki. W załączeniu podajemy protokół. Jako, że dokument ten zredagowany jest ponoć w sposób mało przejrzysty 😉 podaję szczegółowy komentarz:

1. Dotychczas (tj. w 2004 r.), gdy w grę wchodził zasadniczo tylko jeden cel wpłat (kwota na działalność speleologiczną była stosunkowo niewielką) całe koszta księgowości były odejmowane od sumy która wpłynęła na konto, bez szczególnego rozdrabniania się. Obecnie, gdy mamy 5 różnych tytułów wpłat, a różnica sum dla poszczególnych tytułów jest znaczna, postanowiliśmy kosztami księgowości i bankowymi obciążyć poszczególne subkonta proporcjonalnie do wielkości sumy jaka wpłynęła na konto. Zatem: jeśli suma, która wpłynęła na konto z dopiskiem „ŚMIGŁO” stanowi 70,47% wszystkich pozyskanych środków, to taki właśnie procent ogólnej sumy kosztów obsługi konta, wynoszącej łącznie 3.472,- zł. został odjęty od wspomnianej sumy. Analogicznie postąpiliśmy względem pozostałych tytułów wpłat. Taki jest sens decyzji zarządu opisany w p. 1 protokołu.

2. Szczegółowe wyjaśnienie podziału środków jest o tyle istotne, że zarząd poza wyraźnie zdeklarowanymi sumami miał też do dyspozycji dość znaczne środki bez wskazania konkretnego celu, w p. 1 protokołu określone jako „INNE”. A zatem:

a) Z dopiskiem „SPELEOLOGIA” wpłynęło na konto 3.526,31 zł. (po odliczeniu kosztów obsługi) – i suma ta została przekazana Komisji Taternictwa Jaskiniowego.

b) Na rzecz Izby Pamięci Jerzego Kukuczki została na tych samych zasadach przyznana kwota ok. 900 zł. Niestety nie udało się nam dodzwonić do p. Celiny Kukuczkowej, którą chcieliśmy zaprosić na nasze spotkanie. Wobec tego środki zostaną przekazane niezłocznie w sposób wskazany przez p. Celinę, gdy tylko uda nam się z nią skontaktować.

c) Na subkonto „TABORY” wpłynęła niewielka kwota ok. 500 zł. Kol. W. Porębski, który objął ostatnio funkcję szefa Komisji Tatrzańskiej PZA i pilotuje m.in. tę sprawę, zgłosił zapotrzebowanie na sumę rzędu 6.000,- zł. z przeznaczeniem na zakup namiotów. Uznaliśmy, że abstarahując od sprawy likwidacji taborów w bliżej nieokreślonej przyszłości, nawet postulowany przez park okres 3 lat dla taboru w okolicach Hali Gąsienicowej, to czas wystarczający do tego, by zakupione namioty uległy zużyciu i amortyzacji. Zatem zarząd przekazał postulowaną kwotę, powiększając sumę o środki z subkonta „INNE” pozostającego do dyspozycji zarządu. Oczekujemy szczegółowego rozliczenia przekazanych pieniędzy, co będzie warunkiem ewentualnych dotacji w latach następnych.

d) Analogicznie ma się sprawa z realizacją działań związanych z tzw. „Porozumieniem Tatrzańskim”. Tę sprawę z ramienia Komisji Wypraw i Unifikacji PZA pilotuje Kol. A. Paszczak, który zgłosił zapotrzebowanie na sumę rzędu 7.000,- zł. Również i w tym wypadku brakujące środki zostały uzupełnione z subkonta „INNE”. I również w tym przypadku oczekujemy szczegółowego rozliczenia i sprawozdania.

3. TOPR jak dotąd wstępnie tylko zdeklarowało cele, na które chciałoby przeznaczyć zebrane w tym roku środki: będzie to albo zakup wyciągarki służącej do obsługi śmigłowca (okres amortyzacji dotychczas używanego urządzenia właśnie się kończy) – lecz zmiana właściciela i zarządu firmy produkującej ten sprzęt opóźnia możliwość zakupu. Innym celem mogłoby być uzupełnienie tą kwotą sumy, która pozostaje do spłacenia za remont „Sokoła”, jako że zaistniały realne szanse na spłatę sporej części zadłużenia. Podczas posiedzenia Zarządu Fundacji przeważyła jednak opinia, że środki na rzecz Pogotowia powinniśmy przekazywać tylko w formie konkretnych darów materialnych, w związku z czym na czas dopóki z TOPR nie napłynie konkretne zamówienie i faktury do realizacji, suma 100.000,- zł. zostaje zdeponowana na koncie Fundacji jako lokata bankowa krótkoterminowa.

Pozostała suma w wysokości ok. 11.000,- zł. pozostaje na koncie Fundacji do późniejszego rozdysponowania.

 

Załącznik Rozmiar
2005.06.21 Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji.pdf 838.13 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan