KRS 0000084062

Sprawozdanie za rok 2005

29.03.2006

Dnia 28 marca odbyło się w Warszawie zebranie Rady i Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, w celu zatwierdzenia (zgodnie z obowiązującym prawem) sprawozdania z działań zarządu za rok 2005. Zarząd zapoznał się z przygotowanymi dokumentami, formalnie je zatwierdził, potwierdzając zgodność wyliczeń z przyjętymi przez siebie decyzjami – i przekazał dokumenty radzie Fundacji. Rada bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie zarządu i potwierdziła, że wszystkie podjęte decyzje były zgodne z celami statutowymi Fundacji, zatwierdziła także i zaakceptowala bilans rachunków za rok ubiegły. Kopie dokumentów zostały skierowane do KRS, wskazanych prawem ministerstw i innych urzędów. Dokumenty publikujemy w załącznikach.

Specjalnym gościem zebrania była Pani Anna Milewska-Zawada, która przedstawiła założenia powołanego przez siebie po śmierci męża Funduszu im. A. Zawady. Środki tego Funduszu zostały pierwotnie zdeponowane na koncie PZA. Jednka poza dwiema składkami założycielskimi p. Anny, kilkoma drobnymi sumami od przyjaciół Państwa Zawadów i odsetkami, brak było dotychczas innych wpłat, natomiast zgromadzone środki (ok. 22.000,- zł.) pozostawały niewykorzystane. Pani Anna zaproponowała, by opiekę nad Funduszem przejęła prężnie działająca w ostatnich latach nasza Fundacja i pomogła jej zarówno w gromadzeniu dalszych kwot, jak też w dystrybucji zebranych już pieniędzy. Ideą Założycielki Funduszu jest, aby ze zgromadzonych na tym koncie środków fundować nagrody/stypendia dla młodych autorów wybitnych osiągnięć górskich, z przeznaczeniem na dalszą działalność wspinaczkową (organizację wypraw itp.). Jak na razie środki Funduszu są na tyle skromne, że będziemy w stanie nagradzać pojedynczych wybitnych alpinistów jednorazowymi stypendiami; p. Anna nie wyklucza także doraźnego wspomagania innych celów Fundacji. Decyzję o przydzielaniu nagród będzie podejmował (zgodnie ze statutem) zarząd Fundacji, zasięgając rady i opinii Założycielki Funduszu. Środki na Fundusz można wpłacać na konto Fundacji z dopiskiem „FUNDUSZ ZAWADY”.

Ponadto zarząd Fundacji podjął następujące decyzje:

  1. Ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji na działalność speleologiczną, przekazano Komisji Taternictwa Jaskiniowego 20.000,- zł. na finansowanie tej formy działalności alpinistycznej.
  2. Zarząd umożliwił wpłacanie na konto Fundacji pieniędzy od sponsorów na organizację ekspedycji wysokogórskich. Podjęto uchwałę, że od kwot takich (podobnie jak od innych wpłat na konto Fundacji) 2% będzie pozostawało na koncie Fundacji z przeznaczeniem na obsługę księgową i funkcjonowanie biura Fundacji.

Za kilka dni Dyrektor Generalny Fundacji wyjeżdża na wyprawę, której celem jest zdobycie Makalu, piątego szczytu świata. Życzymy Koledze Jurkowi, by powrócił z Himalajów jako zdobywca i w pełni zdrowia.

 

Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie z działań Fundacji w roku 2005 50.98 KB
Bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku 358.64 KB
Rachunek wyników za 2005 rok 306.15 KB
Informacja dodatkowa za 2005 rok 407.48 KB
Salda kont na dzień 31 grudnia 2005 298 bajtów
Zeznanie o wysokości dochodu Fundacji – CIT-8 1.62 MB
Informacja o odliczeniach – CIT 8/O 1.1 MB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan