KRS 0000084062

Zebranie Rady i Zarządu Fundacji im. J. Kukuczki

13.12.2006

W dniu 11 grudnia 2006 r. odbyło się kolejne zebranie Rady i Zarządu Fundacji im. J. Kukuczki. Ryszard Dmoch, jako przedstawiciel Rady Fundacji przedstawił Zarządowi informację, że członkowie Rady w czasie poprzedzającym nasze spotkanie podjęli uchwałę o powołaniu do Zarządu Fundacji Kol. Artura Paszczaka na miejsce śp. Ziemowita Wirskiego, który zginął kilka miesięcy temu w lawinie kamiennej w Tatrach. Decyzja ta, zgodna z oczekiwaniami zarządu została przyjęta z tym większym zadowoleniem, że Kol. Artur od dłuższego już czasu koordynuje naszą Akcję Społeczną „Tatry bez młotka”.

Szczegółowo omówiono dyskutowany już wcześniej pocztą internetową projekt regulaminu Funduszu im. Zawady. Po naniesieniu poprawek regulamin zostanie opublikowany, prawdopodobnie już w najbliższych dniach, albowiem chcemy pierwsze stypendium (na rok 2007) przyznać już w marcu. Opracowanie ostatecznej wersji zlecono Kol. Michałowi Bucholzowi.

Kol. Artur Paszczak szczegółowo omówił dotychczasowy przebieg Akcji „Tatry bez młotka”. Większość sum 8.000,- zł. i 16.000,- zł. przekazanych na rzecz tego projektu w dwóch ostatnich latach została już spożytkowana na zakup odpowiedniego sprzętu (wiertarki, wiertła, spity, ringi itd.). Znaczna część zakupionych punktów asekuracyjnych została już osadzona w ramach kompleksowych prac prowadzonych głównie na wschodniej ścianie Mnicha. Większość biegnących tam dróg została odczyszczona ze starych haków, a w razie konieczności także z porostów i na nowo ubezpieczona w taki sposób, że do ich przejścia wystarcza obecnie standardowy zestaw kości i frendów (szczegóły techniczne na temat standardów asekuracyjnych poszczególnych dróg zostały szczegółowo omówione w czasopiśmie Góry 10/2006). Niewykorzystany sprzęt jest częściowo zdeponowany w siedzibie TOPR, częściowo w dyżurce TOPR w schronisku przy Morskim Oku – i może być w każdej chwili udostępniony osobom, które w porozumieniu z Kol. Paszczakiem zechcą popracować na rzecz Akcji „TbM”. Szczególnie oczekiwana jest reakcja ze strony środowiska instruktorskiego – uporządkowanie przez Kolegów Instruktorów popularnych dróg szkoleniowych biegnących północną ścianą Mnicha pozwoliłoby ostatecznie zamknąć prace na tej górze w obecnym etapie akcji. Niewielka ilość pieniędzy jaka pozostała po ubiegłorocznych i tegorocznych wydatkach zostanie przeznaczona na amortyzację osobistego sprzętu osób, które bezpośrednio uczestniczyły w pracach na Mnichu. Zarząd Fundacji wyraża szczególne słowa uznania i wdzięczności wobec Kolegów: Piotra „Szalonego” Korczaka, Andrzeja Marcisza, Tomasza Opozdy, i współpracującego z nimi ostatnio Artura Paszczaka, jak również innych osób które doraźnie wspierały ich działania – za wykonanie gigantycznej społecznej pracy, która na dzień dzisiejszy jest wizytówką Akcji „Tatry bez młotka”. Dziękujemy także TOPR za merytoryczną opiekę i pomoc nad prowadzonymi pracami i TNP za równie życzliwy stosunek do naszej inicjatywy. Warto zaznaczyć że Dyrektor TPN – p. Paweł Skawiński z wielkim uznaniem odniósł się do naszej Akcji, a współpracę z parkiem w ramach tych działań uznał za wzorcową.

Zarząd zadecydował o dofinansowaniu Funduszu im. K. Berbeki (służącemu pomocom rodzinom ofiar wypadków górskich) kwotą 2.700,- zł.

Po raz kolejny zarząd podjął temat strony internetowej Fundacji, zalecając jak najszybsze podjęcie prac nad tym projektem.

Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Klubu Górskiego z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie obchodów rocznicowych powstania Klubu. Uznaliśmy, że celem Fundacji jest wspieranie działań i przedsięwzięć bezpośrednio służących działalności alpinistycznej (wyprawy, nagrody dla osób reprezentujących Polskę w zawodach wspinaczkowych itp.), poprawie bezpieczeństwa w górach (Akcje „ŚdT”, „TbM” itp.), i dokonań trwale promujących alpinizm (wydawnictwa itp.) – natomiast nie  możemy przeznaczać środków na dotowanie imprez o charakterze okolicznościowym, nawet jeśli towarzyszą im wykłady czy projekty pośrednio tylko służące promocji alpinizmu.

Spotkanie zakończyliśmy w atmosferze świątecznej, dzieląc się opłatkiem.

Wszystkim Darczyńcom życzymy w Nowym Roku wielu sukcesów i zapraszamy do dalszej współpracy. Nowy sezon rozliczeń podatkowych już się rozpoczyna!

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan