KRS 0000084062

Zebranie Zarządu Fundacji im. J. Kukuczki

28.02.2007

W dniu 20 lutego 2007 r. odbyło się w Warszawie kolejne zebranie Zarządu Fundacji im. J. Kukuczki, w którym oprócz wszystkich członków zarządu (z wyjątkiem Kacpra Gradonia, który swoje dezyderaty przysłał w formie pisemnej), wzięli udział także goście: Anna Milewska-Zawada i Artur Hajzer.

Zarząd z udziałem Fundatorki długo rozważał wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem Funduszu im. Zawady. Jednym z najważniejszych zagadnień było rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie wypraw planowanych w tym roku. Wpłynęło łącznie 11 wniosków, zwracamy uwagę, że nie wszystkie wnioski spełniały kryteria wymogów formalnych określonych regulaminem (brakowało np. terminu wyprawy, kosztorysu, czy innych danych), postanowiliśmy jednak odstąpić od rygorystycznego przestrzegania zapisów regulaminowych, zalecając jednocześnie, by potencjalni pretendenci do dotacji w kolejnych latach uważniej pisali swoje wnioski.

Wnioski prezentujemy w kolejności nadsyłania:

 1. Andy, Huascaran Pn – 6646 m, ścianą pn (1600 m wysokości) drogą szwajcarską – M. Król, A. Sokołowski.
 2. Karakorum, Masherbrum Mts, Dol. Tagas (skalne turnie) nowe drogi – J. Kuczera, J. Stefański, W. Zakrzewski, M. Ciesielski.
 3. Karakorum, Batura Muztagh, Kampire Dior (7168 m) – P. Pawlus, T. Wawrzyniak.
 4. Nowa Gwinea, Piramide Carstenz, wejście w ramach projektu "korona Ziemi" – M. Haremza.
 5. Dolomity, Tre Cime di Lavaredo – K. Banasiak, M. Korzeniak, P. Brzozowski, W. Tafel.
 6. Karakorum, Batura Muztagh, Gulmin Tower (5810 m), I polskie wejście – B. Latasiewicz.
 7. Tadżykistan, Góry Hisarsko-Ałajskie, Zerawszan, wyprawa eksploracyjna – ekipa z JKW (m.in. I. Gosztyła, M. Łojkowska, T. Krajewski, A. Tomaszewska, W. Tonder, K. Sornat).
 8. Pik Korżeniewskiej (7105), Pik Somoni (7495 m) – Aleksandra Dzik.
 9. Hindukusz Wysoki, Tirich Mir E, Saraich Zom Main (6216 m) nowa droga – W. Kozub, Ł. Depta, A. Głuszek.
 10. Karakorum, Gasherbrum II (8035 m) – P. Bartochowski.
 11. Kaukaz, jaskinia Arabika – M. Markowski.

Na wstępie zdecydowaliśmy, że nie będziemy szerzej zajmować się wnioskami o charakterze niezgodnym z założeniami jakie dla Funduszu przewidział sam Patron jeszcze przed śmiercią, a które przedłożyła p. Anna: otóż Andrzejowi były najbliższe zimowe wspinaczki w górach wysokich, dokonywanie tamże wejść pionierskich, ambitne wspinaczki wielkimi ścianami o charakterze mikstowym czy lodowym, ewentualnie wielkościanowe wspinaczki skalne realizowane w Himalajach czy Karakorum – i takie cele przede wszystkim chcemy promować.

Artur Paszczak od lat zajmujący się tą tematyką w ramach komisji PZA zreferował poszczególne cele oraz sylwetki poszczególnych osób ubiegających sie o wsparcie. Na nasze szczegółowe pytania i wątpliwości wraz Arturem odpowiadał też obecny na zebraniu w charakterze gościa Artur Hajzer.

Ustaliliśmy, że zgłoszono trzy wnioski, które ze względu na powagę celów, dorobek osób ubiegających się o wsparcie, jak również gwarancję, że istnieje duże prawdopodobieństwo realizacji zamierzonych celów – zasługują na naszą uwagę.

Jednakże obecny stan konta Fundacji pozwala nam na ufundowanie tylko jednego stypendium o wysokości 10.000,- zł., które ewentualnie można by podzielić między dwie ekspedycje, dzielenie tej kwoty na mniejsze sumy podważałoby w ogóle zasadność całego przedsięwzięcia.

Ustaliliśmy zatem, że przedstawiciele trzech zespołów wnioskujących o dofinansowanie zostaną zaproszeni na kolejne zebranie Zarządu Fundacji w połowie marca, celem szczegółowego zaprezentowania swoich wniosków i wtedy ostatecznie zadecydujemy o przydziale stypendium. Osoby te winny uzupełnić swoje wnioski o brakujące dane wskazane w regulaminie i podać inne informacje, które ułatwią podjęcie decyzji (np. wykazy najważniejszych przejść uczestników, informacje o innych dofinansowaniach, cele rezerwowe itp.).

Oto 3 wybrane projekty:

 1. Andy, Huascaran Pn – 6646 m, ścianą pn (1600 m wysokości) drogą szwajcarską – M. Król, A. Sokołowski.
 2. Karakorum, Masherbrum Mts, Dol. Tagas (skalne turnie) nowe drogi – J. Kuczera, J. Stefański, W. Zakrzewski, M. Ciesielski.
 3. Hindukusz Wysoki, Tirich Mir E, Saraich Zom Main (6216 m) nowa droga – W. Kozub, Ł. Depta, A. Głuszek.

Omówiliśmy następnie sprawy związane z Akcją "Śmigło dla Tatr", oraz zasady dalszej współpracy z marką HiMountain. Artur Hajzer zwrócił uwagę, że do tej pory jego firma promowała  zasadniczo Akcję "Śmigło…" a przy okazji niejako inne cele Fundacji. Z obu stron wyrażono wolę, aby HiMountain objęło funkcję głównego partnera i sponsora Fundacji, promując w dalszym ciągu Akcję "Śmigło…" jako jeden z celów Fundacji. W sprawie tej współpracy zostanie przygotowana i podpisana specjalna umowa.

Zajęliśmy się też krótko tematem powstającej już strony internetowej fundacji, formami płatności 1% podatku, oraz reklamy i wymiany banerów.

Podjęto uchwałę o zapłacie za grób J. Długosza na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem za lata 1982-2042 w wysokości 2.400,- zł. Wpłaty dokona delegowany przez Zarząd Fundacji Kol. J. Rządkowski, który będzie też w Zakopanem i Krakowie rozmawiał na temat miejsc i pomników upamiętniających innych zmarłych taterników.

Na wniosek TOPR postanowiono udzielić p. G. Arendarczyk (wdowie po pilocie TOPR, który zginął w katastrofie śmigłowca w 2004 r.) znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej zapomogi w wysokości 1.500,- zł. Uchwalono także zwrot kosztów podróży podjętych przez J. Rządkowskiego w ramach delegacji w wysokości 220,- zł; oraz zwrot mylnie skierowanej na konto Fundacji wpłaty.

Wyrażono wolę, by na powstającej stronie internetowej Fundacji zamieścić baner akcji społecznej mającej na celu ochronę Doliny Rospudy, wspierając tę inicjatywę.

 Zarząd Fundacji (oprac. J. Rządkowski)

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan