KRS 0000084062

Sprawozdanie za rok 2006

27.03.2007

W dniu 28 marca 2007 r. odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji. Zarząd zatwierdził treść wymaganych prawem dokumentów za rok 2006 i przekazał je do oceny Radzie Fundacji. W opinii Rady, wszystkie działania Zarządu były zgodne ze statutem Fundacji, a rozliczenia są zgodne ze stanem faktycznym. Dokumentacja poza niniejszą publikacją będzie przekazana odpowiednim urzędom państwowym.

Oprócz tego Zarząd Fundacji zajął się kilkoma bieżącymi sprawami:

  1. Jacek Rządkowski zreferował przebieg swojej wizyty w Zakopanem i rozmowy w sprawie utworzenia Cmentarza Symbolicznego, o czym szczegółowo informujemy we wcześniejszych wiadomościach. Nasze działania zostały niezwykle pozytywnie ocenione przez Zbigniewa Skoczylasa (członka Rady Fundacji), który był jednym z inicjatorów całego przedsięwzięcia. Będziemy kontynuować rozmowy z prowincją oo. dominikanów, która jest formalnym gospodarzem terenu przy kaplicy na Wiktorówkach. Jacek Rządkowski przedłożył też potwierdzenie wniesienia opłaty za grób J. Długosza, oraz delegację służbową – zarząd zadecydował o zwrocie kosztów podróży. Już po spotkaniu otrzymaliśmy informację, że jeszcze przed podjęciem programu „Groby Taterników” przez Fundację, opłaty za groby Kol. Woźniaka i Nunberga zostały uiszczone przez KW Kraków z inicjatywy B. Morawskiej-Nowak. Szczegółową informację wraz z dokumentacją zamieścimy niebawem.
  2. Zarząd zapoznał się z prośbą Komisji Tatrzańskiej PZA o sfinansowaniu zakupu wyposażenia dla obozowiska taternickiego „Szałasiska”. Zarząd pozytywnie rozpatrzył ów wniosek, decyzję o wysokości dotacji pozostawiając do czasu następnego zebrania (planowane jest w końcu maja).
  3. Zarząd zapoznał się z prośbą wydawcy planującego jubileuszową edycję książki „Miejsce przy stole” A. Wilczkowskiego. Decyzja w tej sprawie zapadnie również na następnym zebraniu.
  4. Z powodu niemożności przybycia Kol. Paszczaka oraz osób ubiegających się w drugiej fazie „konkursu” o dofinansowanie z Funduszu im. Zawady, dodatkowe spotkanie poświęcone wyłącznie tej sprawie zaplanowano na przyszły tydzień.

W imieniu Zarządu Fundacji: Jacek Rządkowski.

 

 

Załącznik Rozmiar
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006.pdf 55.9 KB
Informacja dodatkowa, Bilans i Rachunek wyników za rok 2006.pdf 1.81 MB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan