KRS 0000084062

Dofinansowania z Funduszu im. A. Zawady na rok 2007 zostały przyznane

06.04.2007

4 kwietnia 2007 roku w siedzibie Fundacji odbyło się posiedzenie zarządu Fundacji, podczas którego swoje projekty wypraw przedstawiły 3 ekipy ubiegające się o dofinansowanie z „Funduszu Zawady”.

Prezentacje oceniała komisja składająca się z członków zarządu Fundacji: Michała Bucholza, Jerzego Natkańskiego, Artura Paszczaka, a także zaproszonego eksperta – Andrzeja Skłodowskiego.

Wszystkie 3 projekty przygotowane były bardzo rzetelnie i za znajomością przedmiotu. Cele zostały dobrze dopasowane do umiejętności poszczególnych zespołów. Rzucało się w oczy dobre przygotowanie merytoryczne i rozpoznanie celu.

W odniesieniu do poszczególnych projektów, można je ocenić następująco:

1. Projekt Honboro Peak 6459m.

Uczestnicy – Wojciech Kozub (26), Łukasz Depta (26) i Andrzej Głuszek (25)
Rejon: Karakorum
Cel rezerwowy: Changi Tower 6500m

Bardzo rzetelnie przygotowana koncepcja wyprawy na nie zdobyty wierzchołek w rzadko uczęszczanym rejonie grupy K6.

Wysoko oceniono wartość eksploracyjną projektu, ale przede wszystkim idealne dopasowanie celu do doświadczenia i przygotowania uczestników wyprawy. Nieco niżej oceniono wartość sportową, jednak podkreślić należy konsekwencję, z jaką zespół realizuje własną wizję alpinizmu.

Zezwolenia: na oba szczyty zezwolenie nie jest wymagane
Kosztorys: 22 tyś zł
Inne dofinansowania: KWiU PZA – 8 tyś zł.

2. Eksploracja nieznanej doliny Tagas w rejonie K6.

Uczestnicy – Jan Kuczera (27), Jerzy Stefański (30), Wawrzyniec Zakrzewski (27) i Maciej Ciesielski (27).
Rejon: Karakorum
Cel rezerwowy: otoczenie doliny K7, drogi skalne i mikstowe.

Niezwykle interesująca koncepcja pod względem eksploracyjnym – a można zakładać, że także sportowym. Dolina Tagas jest prawdziwą terra incognita, jednak dostępne telefoto pokazuje las wspaniałych, skalnych turni o wys. do ok. 6000m. Cały zespół posiada duże doświadczenie górskie uzasadniające podjęcie tak ambitnego wyzwania, jedyną słabością jest mniejsze doświadczenie mikstowe i lodowe (części zespołu), które może wpłynąć na realizację celów zwłaszcza w rejonie K7.

Zezwolenia: dla Tagas wymagane jest specjalne pozwolenie wojskowe, na rejon K7 zezwolenie nie jest wymagane
Kosztorys: ok. 35 tyś zł
Inne dofinansowania: KWiU PZA – 16 tyś zł.

3. Huascaran pn, droga Szwajcarska ED1/2 WI5, 1500m.

Uczestnicy: Michał Król (25), Andrzej Sokołowski (26)
Rejon: Cordiliera Blanca
Cel rezerwowy: Huascaran pd, Road to Hell lub Huascaran pn droga norweska.

Ambitny, lecz stanowiący logiczny krok w rozwoju zespołu, cel wspinaczkowy o sporej wartości sportowej. Dobre rozpoznanie i przygotowanie logistyczne. Pewne niedostatki doświadczenia na dużych drogach mikstowych i lodowych rekompensuje duża wola walki oraz doświadczenie Michała z doliny Miyar (dwukrotny pobyt, pierwsze wejścia) oraz Andrzeja z Alp i Tybetu. Przejście tej ściany stanowiłoby ważny krok ku podjęciu kolejnych wyzwań.

Zezwolenie: niewielka opłata pobierana na miejscu
Kosztorys: ok. 15 tyś zł
Inne dofinansowania: KWiU PZA 3 tyś zł.

WNIOSKI

Komisja uznała, że nie sposób wybrać 1 spośród 3 projektów, który znacząco wybijałby się ponad inne – wszystkie mają swoje niezaprzeczalne atuty i wszystkie spełniają zakładane kryteria. W związku z tym, postanowiono zwiększyć pulę dofinansowania do kwoty 16 tyś zł i rozdzielić ją pomiędzy 3 wyprawy. Jednak, jako że wyprawa na Huascaran uzależniła swój wyjazd od otrzymania całości dofinansowania (10 tyś zł), a dotacja na poziomie 4 tyś na ten wyjazd nie zezwoli, Komisja rekomendowała, a Zarząd zatwierdził, przyznanie 2 dofinansowań dla projektów HONBORO i TAGAS na poziomie 8 tyś zł każdy.

Zarząd wyraża nadzieję, że wyprawy realizować będą w pierwszej kolejności i z determinacją swoje cele podstawowe.

W imieniu komisji oceniającej:
Artur Paszczak
protokolant
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan