KRS 0000084062

Wyjaśnienie w sprawie dotacji na rzecz środowiska speleologicznego

17.04.2007

W ostatnim czasie otrzymaliśmy za pośrednictwem formularza kontaktowego naszej strony zapytanie o szczegółowe rozliczenia wydatków na rzecz środowiska speleologicznego. W związku z tym wyjaśniamy co następuje:

Zarząd Fundacji, w momencie gdy uzyskała ona status organizacji pożytku publicznego, otrzymał prośbę, by na rzecz grotołazów można było również zbierać darowizny. Potraktowaliśmy to jako wewnętrzną sprawę środowiska speleologów, pozostawiając wszelkie sprawy związane z promocją tego celu wpłat samym zainteresowanym (zwłaszcza, że wpłaty takie miały już miejsce nieco wcześniej, choć nie w formie odpisów podatkowych). Inicjatywę zgłosiła w imieniu Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA Kol. A. Gajewska. Przez okres ostatnich kilku lat jedynie wspomniana komisja wnioskowała o dofinansowania dla organizowanych przez siebie imprez z subkonta „speleologia”. Zaliczki na rzecz ich realizacji były przekazywane na konto PZA do dyspozycji KTJ PZA.

Niestety nie otrzymaliśmy dotychczas kopii faktur dokumentujących wydatkowanie przekazanych przez Fundację na konto PZA środków, i w związku z tym nie możemy niestety udzielić żadnych informacji na temat spożytkowania przekazanych przez nas pieniędzy.

Możemy tylko wyjaśnić, że na potrzeby KTJ PZA zostały przekazane na konto PZA następujące kwoty: w roku 2003: 1.000,- zł., w roku 2004: 8.600,- zł., w roku 2005: 3.526,31 zł., w roku 2006: 25.000,- zł.

Zarząd Fundacji

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan