KRS 0000084062

Program „Groby Taterników” – nowe wieści

18.10.2007

Piszący te słowa, przy okazji swoich wypadów w Tatry i do stolicy prowadził rozmowy dotyczące programu „Groby taterników”.

W czwartek 30 sierpnia 2007 r. spotkałem się na Wiktorówkach z o. Leonardem, który pozytywnie odniósł się do przedstawionej przeze mnie propozycji, by obok ok. 20-tu tabliczek upamiętniających ofiary gór, zainstalowanych już na murku otaczającym plac przy Sanktuarium umieścić również zbiorcze tablice upamiętniające Ofiary Tatr Polskich i osoby zasłużone dla polskich organizacji górskich, które poniosły śmierć w górach.

25 września niestety nie mogło dojść do bezpośredniego mego spotkania z Prowincjałem OO. Dominikanów rezydującym w Warszawie, ale telefonicznie uzyskałem od jego sekretarza informację, że Przełożony polskiej prowincji Dominikanów nie widzi przeszkód, by – jak dotąd – po ustaleniu z ojcami administrującymi terenem przy kaplicy na Wiktorówkach instalować tamże kolejne epitafia; a teren przy Sanktuarium, na którym są umieszczane owe tablice – uważać za oficjalny Symboliczny Cmentarz Ofiar Tatr Polskich.

Na skutek informacji z grona Seniorów naszego środowiska, iż grób Jana Długosza wymaga konserwacji, po dokonaniu stosownych oględzin ustaliliśmy, że Kol. K. Sałyga przeprowadzi stosowne rozmowy z potencjalnymi wykonawcami robót i konserwatorem (chodzi o uzupełnienie ubytków ziemi, usunięcie chwastów i wysianie trawy, oraz umieszczenie tabliczki z inskrypcją upamiętniającą rodziców Janka, spoczywających w tej samej mogile), natomiast zarząd fundacji po zapoznaniu się z kosztorysem wyasygnuje na ten cel stosowną kwotę.

Jacek Rządkowski

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan