KRS 0000084062

Rozliczenie zaliczek przekazanych środowisku wspinaczy jaskiniowych

06.11.2007

Kilka dni temu Kolega Tomasz Kopyś wystosował do Zarządu naszej Fundacji prośbę o wyjaśnienie, czy zaliczki przekazane przez Fundację Komisji Taternictwa Jaskiniowego na potrzeby tego środowiska zostały już rozliczone. Zainteresowany otrzymał wyjaśnienie od Dyrektora Generalnego Fundacji, ponieważ jednak list T. Kopysia został przekazany do publicznej wiadomości, czujemy się w obowiązku opublikować oficjalne wyjaśnienie.

Ostatnie spotkanie Zarządu Fundacji miało miejsce w końcu maja br., wkrótce potem J. Natkański otrzymał wprawdzie z Zarządu PZA informację o wydatkowaniu wszystkich pieniędzy przekazanych do dyspozycji komisji PZA przez Fundację; ale wyjechał na trwającą kilka miesięcy wyprawę w Karakorum. Po jego powrocie nie doszło jeszcze do skutku żadne zebranie, na którym Zarząd Fundacji mógłby zapoznać się z treścią informacji przekazanych przez zarząd PZA, i dlatego też informacja taka nie została też opublikowana. Za opóźnienie wynikające w dużej mierze z przyczyn od nas niezależnych przepraszamy, i wyjaśniamy, że środki przekazane przez Fundację na rzecz speleologów zostały rozliczone jako wydatkowane na następujące cele:

W roku 2004 – zaliczka w wysokości 8.600,- zł została wydatkowana na:
– dofinansowanie wyprawy Goll (4.950,- zł)
– dofinansowanie szkolenia – nurkowanie jaskiniowe (3.650,- zł).

W roku 2005 – zaliczka w wysokości 3.526,31 zł została wydatkowana na dofinansowanie druku książki Polish Caving 2001-2005.

W roku 2006 – zaliczka w wysokości 25.000,- zł została wydatkowana na:
– druk kart taternika jaskiniowego (1.037,- zł),
– zakup sprzętu – long life (516,40 zł),
– ubezpieczenie PZU (331,- zł),
Proactive – kurs instruktora sportu – I rata (12.500,- zł),
– zakup sprzętu – bloczek ratowniczy (157,50 zł),
Proactive – kurs instruktora sportu – II rata (6.000,- zł),
– zakup sprzętu – long life, bloczki (602,01 zł),
Travelplanet – bilet lotniczy dla T. Kuglera, wyjazd na Kongres UIAA w Banff (3.356,72 zł),
– ubezpieczenie PZU kadry narodowej speleo (385,76 zł).

Pozostaje do rozliczenia zaliczka w wysokości 1.000,- zł z 2003 roku, która została przekazana Kol. A. Gajewskiej bez pośrednictwa PZA.

Zarząd Fundacji

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan