KRS 0000084062

Powstanie chorten upamiętniający Polaków, którzy zginęli na pd. ścianie Lhotse

08.01.2008

W relacji z ostatniego zebrania zarządu fundacji wspominaliśmy, że docierają do nas sprzeczne informacje o złym stanie technicznym i niewłaściwym usytuowaniu tablicy upamiętniającej Polaków, którzy zginęli na pd. ścianie Lhotse: Patrona Fundacji Jerzego Kukuczkę, a także Rafała Chołdę i Czesława Jakiela. Już wówczas zdeklarowaliśmy, że problem postaramy się w miarę szybko rozwiązać.

Zdecydowane działania podjął w tej sprawie współpracujący z nami stale Artur Hajzer (Hi-Mountain), który poprosił specjalizującą się w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć agencję Mountain Tribes o wycenę kosztów budowy chortena, na którym miałaby w przyszłości być na stałe zainstalowana wspomniana tablica.

W końcu grudnia otrzymaliśmy wstępną wycenę opiewającą koszt budowy na 2000 $USA. Tuż po nowym roku można było uznać, że Zarząd Fundacji drogą mailową i telefoniczną bez żadnych zastrzeżeń, jednogłośnie podjął decyzję o wydatkowaniu ww. kwoty na opisywany cel. Już na drugi dzień po przekazaniu informacji o decyzji zarządu otrzymaliśmy fakturę, której treść prezentujemy w załączniku.

Dalszy plan inwestycji przedstawia się następująco:

Chorten ma mieć 1,5 m wysokości. Ma być zaplanowany tak, by można było na nim umieścić tablicę, która w razie potrzeby zostanie poddana konserwacji. Mamy nadzieję, że za 3-4 miesiące będziemy już mogli pokazać zdjęcia gotowego chortena.

Zarząd Fundacji
(red. Jacek Rządkowski)

 

Załącznik Rozmiar
faktura za Chorten.pdf 360.93 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan