KRS 0000084062

Dofinansowania z Funduszu Zawady na rok 2008 już przyznane!

05.02.2008

Uprzedzając szczegółowe sprawozdanie z wczorajszego zebrania zarządu fundacji śpieszymy niniejszym podać informację, na którą zainteresowani oczekują zapewne z wielką niecierpliwością. Jak już wiadomo, w tym roku napłynęło 7 zgłoszeń, wśród nich większość od silnych i sprawnych ekip, pragnących realizować bardzo ambitne cele. W tej sytuacji zarząd poza treścią nadesłanych wniosków wziął pod uwagę także następujące kryteria: doświadczenie zespołu i szanse na skuteczną realizację zamierzonych celów, wysokość dotacji PZA i innych dofinansowań dla poszczególnych przedsięwzięć, oraz fakt, że niektórym osobom o znanych powszechnie nazwiskach i dokonaniach łatwiej będzie pozyskać pomoc sponsorską, niż osobom mniej znanym. Dwie osoby występujące o dofinansowanie zbliżają się do limitu wiekowego określonego regulaminem konkursu. Staraliśmy się także dać szansę osobom rozpoczynającym dopiero działalność w górach wysokich, o ile skład i doświadczenie zespołu daje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego celu. W efekcie łączna kwota dofinansowań wyniosła tak jak w roku ubiegłym 16.000,- zł., które zostały rozdzielone między 4 zespoły spośród wnioskodawców w sposób następujący:

1. Wyprawa w Himalaje Nepalu (rejon Khumbu), wysoka na 1000 m pn. ściana nienazwanego szczytu o wysokości ok. 6000 m npm, w składzie: Wojciech Kozub, Łukasz Depta – 8.000,- zł.

2. Wyprawa w Kaukaz Centralny (Dol. Bezengi), Dych-tau (5204 m npm) drogą Mummery’ego lub Kasztan-tau (5151 m npm) pn granią w składzie: Rafał Nawrot, Radosław Smulski, Jakub Ceranka – 4.000,- zł.

3. Wyprawa w góry Chin (rejon Dauxe Shan), pn ściana Mt Grosvenor (6376 m npm) w składzie: Maciej Ciesielski, Jakub Radziejowski – 2.000,- zł.

4. Wyprawa w Karakorum, na Trango Nameless Tower (6251 m npm) drogą słoweńską i próba wytyczenia nowej drogi na Baltoro Cathedrals (5800 m npm) w składzie: Eliza Kubarska, David Kaszlikowski – 2.000,- zł.

Pozostałe projekty bądź ze względu na duże dofinansowanie uzyskane z PZA, bądź stosunkowo niewielkie wobec konkurentów doświadczenie i dokonania osób występujących o dotację – nie otrzymały wsparcia.

Zarząd Fundacji

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan