KRS 0000084062

Zebranie zarządu fundacji 4 lutego 2008 r.

08.02.2008

Odbyło się kolejne zebranie Zarządu Fundacji – czasowo chyba najdłuższe w dziejach ;-). Obecni byli wszyscy członkowie zarządu z wyjątkiem Michała Bucholza, który musiał pilnie wyjechać poza Warszawę. Przybyli również zaproszeni goście: Mariusz Biedrzycki (prezentujący swoją wizję realizacji programu Nasze skały), Jarosław Dobas (reprezentujący Agencję Promocji Sportów Ekstremalnych z ofertą współpracy i pomocy), Ireneusz Grochocki (jako doradca prawny i ekonomiczny w omawianych sprawach) i Artur Hajzer. Zostały omówione następujące problemy:

protokołował: Jerzy Natkański,
redakcja sprawozdania: Jacek Rządkowski

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan