KRS 0000084062

Mirów udostępniony dla działalności wspinaczkowej!

27.03.2008

25 marca odbyło się spotkanie z panem Jarosławem W. Laseckim, senatorem VI kadencji i współwłaścicielem tzw. Grzędy Mirowskiej, w sprawie zasad udostępniania skał w rejonie Mirowa.

Środowisko wspinaczkowe reprezentowali Mariusz Biedrzycki, Piotr XięskiMiłosz Jodłowski.

Pan Lasecki jest człowiekiem, któremu zależy na aktywizacji rejonu Mirowa dla turystyki. Prowadzi m.in. rekonstrukcję zamku w Bobolicach. W planach ma budowę pensjonatów i pola namiotowego.
Nie ma nic przeciwko wspinaczom, wręcz przeciwnie – zachęca wszystkich do odwiedzania tego miejsca. Uważa jednak, że powinien to być rejon „wzorowy”, stanowiący przykład dla innych rejonów.
W porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego planuje oczyszczenie terenu z krzewów, prowadzi akcję sprzątania śmieci.
W rozmowie podkreślił, że bardzo ważne dla niego jest bezpieczeństwo wspinaczy.

Wspólnie uzgodniliśmy, że opiekę nad stanem asekuracji w Mirowie (w tym usunięcie starych przelotów i ich wymianę na atestowane punkty) sprawować będzie PZA.
Nowo powstające drogi ubezpieczane będą wyłącznie przez ekiperów posiadających uprawnienia PZA.
Jedynym warunkiem uprawiania wspinaczki będzie wpisanie się do książki wyjść, która znajdować się będzie u sołtysa Mirowa. Wpis poświadczać będzie, że posiada się odpowiedni sprzęt i kwalifikacje do uprawiania wspinaczki, zdaje sobie sprawę z ryzyka i wspina się na własną odpowiedzialność.
Dodatkowo pod skałami umieszczone zostaną tablice informujące o zasadach wspinaczki w Mirowie (m. in. konieczność używania atestowanego sprzętu, zakaz dry-toolingu, zasady korzystania z ringów zjazdowych).
Książka wyjść i tablice powinny zostać rozmieszczone w ciągu kilku tygodni – na bieżąco będziemy o tym informować.

Organizacja imprez integracyjnych, zabaw linowych itp. wymaga każdorazowo uzgodnienia z właścicielem.
Ze względów bezpieczeństwa, do zakończenia prac związanych z rekonstrukcją zamku w Bobolicach nie jest możliwe bulderowanie na tzw. Bramie Bobolickiej. Prosimy wszystkich wspinaczy o uszanowanie tej regulacji. Otrzymaliśmy ze strony Pana Jarosława Laseckiego zapewnienie, że aktywność wspinaczkowa w obrębie tej skały będzie możliwa po zakończeniu prac budowlanych.

Działalność wspinaczkowa na ścianach obu zamków będzie uznawana przez właścicieli terenu za akt wandalizmu, a zatem bezwzględnie piętnowana.
Również ściany skalne stanowiące fragment murów zamkowych nie są udostępnione do wspinania.
Mamy nadzieję, że całe środowisko wspinaczkowe nie tylko dostosuje się do tych regulacji ale będzie naturalnym sprzymierzeńcem gospodarzy terenu w ochronie tych miejsc i wartości.

Gospodarze terenu planują w nieodległej perspektywie zorganizowanie pola biwakowego. Jego lokalizacja zostanie uzgodniona ze środowiskiem wspinaczy. Z pewnością jednak ta inwestycja nie zostanie zrealizowana w nadchodzącym sezonie.
W najbliższej przyszłości prosimy o rozbijanie namiotów na polu biwakowym u sołtysa Pana Józefa Mygi, bądź u Pana Mirosława Głąba, prowadzących działalność agroturystyczną i unikanie biwakowania na „dziko”.

Bardzo ważne jest, aby wszyscy wspinający się w Mirowie przestrzegali ww. zasad.Współpraca z właścicielami gruntów, władzami lokalnymi i służbami ochrony przyrody jest kluczowa dla utrzymania możliwości wspinania w rejonach skałkowych w Polsce.

Miłosz Jodłowski

 

 

Projekt zasad wspinania w rejonie Grzędy Mirowskiej:

1. Każdy wspinacz zobowiązany jest przed rozpoczęciem wspinaczki wpisać się do książki wyjść, znajdującej się u sołtysa wsi Mirów Pana Józefa Mygi, co jest równoważne oświadczeniu o świadomości podejmowanego ryzyka, uprawianiu wspinaczki na własną odpowiedzialność, znajomości zasad wspinaczki i używaniu odpowiedniego, atestowanego sprzętu.

2. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w naturalną rzeźbę skały, w tym używania haków, młotka, czekanów i raków. W związku z powyższym wspinaczka techniką sztucznych ułatwień z użyciem haków oraz dry-tooling są niedozwolone.

3. Osadzanie i wymiana stałych punktów asekuracyjnych, w tym ubezpieczanie nowych dróg, dozwolone jest wyłącznie osobom do tego upoważnionym, posiadającym licencję ekipera Polskiego Związku Alpinizmu.

4. Stanowiska zjazdowe służą przede wszystkim do zjazdu po poprowadzeniu drogi. Używanie ich do wspinaczki z górną asekuracją wymaga bezwzględnie założenia karabinka zakręcanego.

5. Organizacja imprez integracyjnych i innych komercyjnych sposobów wykorzystania skałek Grzędy Mirowskiej możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu każdorazowej zgody gospodarzy terenu – Państwa Laseckich.

6. Biwakowanie, palenie ognisk i parkowanie pojazdów powinno się odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

7. Śmieci zabieramy ze sobą. Zostawmy podnóże skałek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je zastać następnym razem.

8. Pamiętajmy, że nie tylko wspinacze są gośćmi Grzędy Mirowskiej. Uszanujmy potrzeby innych użytkowników.

 

Życzymy satysfakcji ze wspinania w tym unikalnym miejscu!

 

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan