KRS 0000084062

Spotkanie Rady Inicjatywy środowisk wspinaczkowych „Nasze Skały” w Krakowie

27.03.2008

W dniu 25 marca 2008 r. odbyło się w lokalu KW Kraków inauguracyjne spotkanie Rady Inicjatywy środowisk wspinaczkowych Nasze Skały, we współpracy z Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki i Polskim Związkiem Alpinizmu. Obecni byli: Mariusz Biedrzycki (projektodawca formy realizowania całego programu), Piotr Xięski (PZA – w zastępstwie Piotra Drobota mającego na stałe reprezentować związek w radzie), Jacek Rządkowski (Fundacja im. J. Kukuczki), przedstawiciele mediów górskich: Piotr Drożdż (Góry), Jacek Trzemżalski (Magazyn Górski), Wojciech Słowakiewicz (wspinanie.pl), oraz Miłosz Jodłowski – pracownik naukowy UJ, zajmujący się zawodowo badaniem środowiska przyrodniczego rejonów górskich.

Ustalono, że wszyscy członkowie Rady będą pełnić swoje funkcje społecznie, natomiast zostanie powołany dyrektor, formalnie zatrudniony przez Fundację im. J. Kukuczki, którego zadaniem będzie reprezentowanie Inicjatywy środowisk wspinaczkowych Nasze Skały, oraz pozyskiwanie środków na realizację celów Naszych skał. Początkowy kapitał zapewnią Fundacja im. J. Kukuczki i PZA. Pozyskiwanie dalszych środków uzależnione będzie od operatywności dyrektora (trwają obecnie intensywne dyskusje na temat zgłaszanych kandydatur, po wyłonieniu odpowiedniego kandydata zostanie on przedstawiony Zarządowi Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego). Będziemy także odwoływać się do prywatnych darczyńców, którzy – jak ufamy – zechcą wesprzeć nas dobrowolnymi datkami wpłacanymi na konto Fundacji na cel „NASZE SKAŁY”, albowiem z odpisów 1% nie zdołamy zapewnić wystarczających środków. Zaproszeni przedstawiciele mediów o tematyce górskiej zdeklarowali daleko idącą pomoc w promocji celów i programu Naszych Skał, w tym Wojtek Słowakiewicz podjął się przygotowania strony internetowej Inicjatywy, która zastąpi niniejszy dział strony Fundacji. Miłosz Jodłowski ma opracować na nasze potrzeby szczegółowy wykaz rejonów skalnych w Polsce, wraz ze wskazaniem ich statusu w dziedzinie ochrony przyrody, stanu własności tych terenów, oraz obecnej ich dostępności dla wspinaczy.

Mariusz Biedrzycki opracuje i opublikuje w najbliższym czasie szczegółowy program całego przedsięwzięcia, stąd też lakoniczny charakter powyższej relacji.

Tuż po spotkaniu przedstawiciele Rady Naszych Skał niespodziewanie odnieśli pierwszy poważny sukces w rozmowie na temat udostępnienia dla wspinaczy skał w Mirowie, o czym informujemy w oddzielnym komunikacie.

Jacek Rządkowski

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan