KRS 0000084062

Zebranie zarządu Fundacji – 11 czerwca 2008 r.

17.06.2008

W dniu 11 czerwca 2008 rodbyło się w Warszawie zebranie zarządu Fundacji. Obecni byli: Michał Bucholz, Kacper Gradoń, Jerzy Natkański, Artur Paszczak, Jacek Rządkowski. Kol. Hanna Wiktorowska nie mogła przybyć ze względu na zły stan zdrowia. Obecni byli także zaproszeni goście: Ewa Panejko, Danuta Wach, Artur Hajzer, Janusz Majer, Dariusz Załuski.

1. Zarząd zapoznał się z koncepcją nowego programu pod nazwą Himalaizm Kobiecy zaproponowaną i przedstawioną przez Koleżanki Ewę Panejko i Danutę Wach. Program ten w założeniu ma być realizowany we współpracy Fundacji z Komisją ds. Himalaizmu Kobiecego utworzoną ostatnio przy Jurajskim Klubie Wysokogórskim. Postanowiono, że model współpracy między JKW a Fundacją może być realizowany na zasadach podobnych do funkcjonującego od dawna porozumienia ze środowiskiem grotołazów: himalaistki we własnym zakresie będą pozyskiwać środki od sponsorów i darczyńców i gromadzić je na koncie Fundacji, następnie Zarząd Fundacji na wniosek KHK JKW będzie dofinansowywał konkretne wyprawy. KHK JKW będzie mogła w materiałach i na stronach internetowych promujących program używać logo Fundacji jako partnera wspierającego logistycznie i organizacyjnie inicjatywę mającą na celu reaktywację i kontynuację polskich tradycji himalaizmu kobiecego.

2. Zarząd zapoznał się z pomysłem stworzenia archiwum dokonań himalajskich przedstawionym przez Darka Załuskiego. Postanowiono zwrócić się do Kol. Janusza Kurczaba z prośbą o ewentualne opracowanie założeń programowo-organizacyjnych tego przedsięwzięcia.

3. Rozstrzygnięto konkurs wydawniczy Fundacji. Do zarządu wpłynęły 3 wnioski:

a. Polskiego Towarzystwa Tarzańskiego reprezentowanego przez Barbarę Morawską-Nowak,

b. Katarzyny Okuszko,

c. Adama Śmiałkowskiego.

Postanowiono dofinansować kwotą 5.000,- zł publikację PTT pt.: Księga gór i budowli Macieja Mischke, przygotowaną przez Wojciecha Mischke i Barbarę Morawską-Nowak. Całkowity koszt druku publikacji to 13.080,- zł.

4. Na wniosek Kol. Janusza Majera postanowiono sfinansować wykonanie płaskorzeźby Jerzego Kukuczki, która zostanie przekazana do Muzeum Reinholda Messnera we Włoszech. Muzeum poza osobistymi pamiątkami Messnera ma eksponować również galerię najwybitniejszych alpinistów w historii, w tym również Patrona Fundacji. Koszt przedsięwzięcia: 2.200,- zł.

5. Zarząd omówił po raz kolejny stan i perspektywy współpracy z partnerem Fundacji – portalem wspinanie.pl. O ile obecnie strona Fundacji na bieżąco przekazuje wszystkie informacje, o tyle niepokoi stan stagnacji na stronie Akcji Śmigło dla Tatr, pozostającej całkowicie pod opieką administracyjną wspinanie.pl.

6. Zarząd zapoznał się z rozwojem programu Nasze skały. Z zadowoleniem przyjęto wypracowane już rozwiązanie problemu dostępu wspinaczy do skał w Mirowie i Bobolicach, oraz obiecujące wyniki rozmów w innych rejonach. Zarząd zaaprobował kandydaturę Kol. Włodka Porębskiego na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Nasze skały, zalecając jak najszybsze opracowanie programu zadań i zakresu kompetencji przyszłego dyrektora, w oparciu o który będzie można podpisać z nim umowę na okres próbny. Już po zebraniu otrzymaliśmy pismo od Kol. Porębskiego, w którym sugeruje on najpilniejsze tematy wymagające jak najszybszego przedyskutowania.

7. Zarząd serdecznie dziękuje Kol. Miłoszowi Kruczkowi z KW Warszawa za wysyłkę 1.000 szt. podziękowań skierowanych przez Fundację do darczyńców. Pracę nad kopiowaniem wydruku i rozesłaniem korespondencji Kol. Kruczek wykonał samodzielnie i nieodpłatnie, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni.

8. Postanowiono wycofać środki Funduszu im. Andrzeja Zawady z NFI Arka (dotychczasowa lokata stała się nieopłacalna) i skierować je na zakup obligacji mieszanych, w najbliższym czasie przeanalizujemy możliwości innego ulokowania kapitału Funduszu, prawdopodobnie na najbliższym zebraniu zarząd podejmie decyzję o nowej lokacie w drodze uchwały.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan