KRS 0000084062

DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM, KTÓRZY WSPARLI NAS W 1-szej POŁOWIE 2008 ROKU

22.08.2008

Po zmianach w ordynacji podatkowej nadszedł – z kilkumiesięcznym opóźnieniem w stosunku do lat ubiegłych (wynikającym właśnie ze zmiany przepisów) – czas wstępnych podsumowań tegorocznych odpisów podatkowych. Wzrosły zarobki, po raz pierwszy mogli swoje darowizny odprowadzić na rzecz OPP płatnicy CIT…

I oto, ze wstępnych ustaleń wynika, że w tym roku zgromadziliśmy na koncie naszej Fundacji rekordową sumę: 350.000,- zł. !!! – a zatem prawie 3-krotnie większą niż dotychczas. Jest to nasz wspólny NIEBYWAŁY SUKCES !!!

Wobec mnogości danych koniecznych do zaksięgowania, nie możemy jeszcze obecnie podać konkretnych sum przeznaczonych na poszczególne cele realizowane przez Fundację. Uczynimy to prawdopodobnie w najbliższych tygodniach, po planowanym w tym czasie kolejnym zebraniu zarządu Fundacji, podczas którego zapadną pierwsze decyzje o rozdziale zgromadzonych środków.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że stawia to wobec Fundacji całkiem nowe wyzwania. Wzrosną prawdopodobnie nasze dotacje na realizowane dotychczas przez Fundację cele, ale trzeba będzie też – być może – podjąć nowe inicjatywy. Fundacja nie jest wszak powołana do tego by kumulować na koncie niewykorzystywane środki, lecz istnieje po to, by na bieżąco wspierać wynikające z zadań statutowych inicjatywy i przedsięwzięcia.

Wszystkim, którzy nam zaufali, i którzy za naszym pośrednictwem chcą wspierać środowisko Ludzi Gór – składamy nasze serdeczne podziękowanie, choć jesteśmy w pełni świadomi, że te skromne słowa nie są w stanie wyrazić naszych uczuć, a zwłaszcza uczuć tych wszystkich, którzy dzięki Wam, Drodzy Przyjaciele, zyskają konkretne wsparcie.

Z górskim pozdrowieniem:

Zarząd Fundacji

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan