KRS 0000084062

Zebranie Zarządu Fundacji – 16 lipca 2008 r.

22.08.2008

Dnia 16 lipca 2008 r. odbyło się w Warszawie zebranie zarządu Fundacji. Przepraszamy za zwłokę w publikacji niniejszego sprawozdania, wynikłą z powodu spraw osobistych osób odpowiedzialnych za stronę Fundacji i z faktu, że trwa sezon urlopowy.

Obecni byli: Michał Bucholz, Kacper Gradoń, Jerzy Natkański, Artur Paszczak. Hanna Wiktorowska nie mogła przybyć z powodu zlego stanu zdrowia, Jacek Rządkowski ze względu na śmierć i pogrzeb Ojca.

Podjęto następujące decyzje -zaakceptowane przez nieobecnych członków zarządu:

1. Postanowiono przekazać 2.440,- zł. na rzecz p. Grażyny Arendarczyk za pośrednictwem TOPR – jest to darowizna p. Pawła Szymańskiego, będąca jego autorskim honorarium za tłumaczenie zbioru opowiadań J. Longa. Cel wpłaty został ustalony z Darczyńcą, któremu w imieniu wszystkich zainteresowanych (a zwłaszcza najbliższej rodziny p. Grażyny, wdowy po pilocie śmigłowca TOPR, który zginął w katastrofie w 1994 r. podczas akcji ratunkowej) składamy szczególne wyrazy wdzięczności.

2. Zarząd przychylił się do prośby Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA i przeznaczył z subkonta SPELEOLOGIA 10.000,- zł na renowację i remont bazy tatrzańskiej.

3. Omówiono prośbę Komisji Tatrzańskiej PZA związanych z prośbą o wsparcie działań i zakupów związanych z bazą tatrzańską. Postanowiono przygotować specjalne Porozumienie z PZA w tej sprawie.

4. Omówiono sprawy organizacyjne Inicjatywy Społecznej NASZE SKAŁY.  Umożliwiono korzystanie z tzw. „firmówki” Fundacji Dyrektorowi Operacyjnemu Akcji.

5. Podjęto decyzję o skierowaniu środków ze sprzedaży FI „Arka” WBK na lokatę długoterminową.

Protokołował: Jerzy Natkański
(red. J. Rządkowski)

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan