KRS 0000084062

Ustalono reguły wspinania na Psiklatce

03.09.2008

W wyniku rozmów przeprowadzonych przez przedstawicieli Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” z właścicielką działki, na której znajduje się znaczna część skał rejonu Psiklatki, Panią Mado Kucharską, udało nam się osiągnąć porozumienie w sprawie warunkowego przywrócenia możliwości wspinania w tym miejscu.

Do końca tego roku Psiklatka dla wspinaczy będzie udostępniona w dni robocze oraz przez kilka weekendów, z których pierwszy to najbliższy (6-7 września); kolejne – w październiku i listopadzie będą ogłoszone w późniejszym terminie.

Aby zminimalizować dyskomfort właścicieli spowodowany tłumnymi odwiedzinami rejonu położonego na prywatnym terenie, prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad, które, w razie ich przestrzegania, pozwolą nam, od najbliższej wiosny, ponownie uzyskać stały dostęp do Psiklatki:

1. Jeśli nie odczuwacie imperatywnej konieczności wspinania się na Psiklatce w najbliższy weekend, wybierzcie się w inny rejon.
2. Do skał dochodzimy (patrząc od strony drogi olkuskiej) ścieżką wzdłuż kamiennego ogrodzenia PRZED posesją z zielonym dachem, potem wzdłuż siatki wokół domków letniskowych; lub miedzą bezpośrednio od drogi olkuskiej.
3. Wchodząc na teren prywatny Psiklatki, akceptujemy niniejszy regulamin, w szczególności przyjmujemy do wiadomości że wspinanie jest czynnością niebezpieczną i robimy to całkowicie na własną odpowiedzialność, zdając sobie sprawę, że mimo zachowania wszelkich reguł sztuki może zdarzyć się wypadek. Obowiązuje zasada ograniczonego zaufania do punktów asekuracyjnych. Erozja skały może mieć wpływ na ich wytrzymałość, niezależnie od prawidłowej instalacji. Prosimy o rozwagę!
4. Nie ingerujemy w naturalną rzeźbę skały, nie używamy haków, młotka, czekanów i raków oraz innych urządzeń, które mogą wpływać na rzeźbę bądź fakturę skały (wyjątek stanowi uzgodnione wcześniej z właścicielem terenu czyszczenie skał). W związku z powyższym wspinaczka techniką sztucznych ułatwień z użyciem haków oraz dry-tooling są niedozwolone.
5. Wspinamy się cicho, kulturalnie, bez przekleństw i nadużywania zbędnych słów .
6. Wspinamy się nie dłużej niż do zmroku.
7. Pomimo łańcucha z napisem „teren prywatny” na miejscu, możemy się wspinać na całym murze Psiklatki, z wyjątkiem ścianki małej skałki najbliższej domu.
8. Zabieramy ze sobą wszystkie śmieci – swoje oraz poprzedników. W razie konieczności załatwienia się na miejscu, zakopujemy nieczystości w lesie, pod ściółką, z dala od skał. Papier toaletowy należy również zakopać pod ściółką lub (najlepiej) zabrać ze sobą.
9. Opuszczamy skały, znajdujące się na terenie prywatnym, bezzwłocznie na każde żądanie właścicieli.
10. Wspinanie w weekendy w innych terminach, niż podane w ogłoszeniu „Naszych Skał”, wymaga każdorazowej, osobistej zgody właścicieli terenu.

Jednocześnie wspinaczom spoza Krakowa i okolic gorąco rekomendujemy skorzystanie z pokoi gościnnych gospodarstwa agroturystycznego „Pod Psiklatką” pani Mado Kucharskiej (tel. 604 103 799). Więcej informacji na stronie psiklatka.eu

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” prowadzi negocjacje w sprawie przywrócenia możliwości wspinania także w innych rejonach – leżących na terenach prywatnych bądź podlegających restrykcyjnym przepisom ochrony przyrody. Wyniki tych rozmów w dużym stopniu zależą od postrzegania naszego środowiska, jako wiarygodnych partnerów w rozmowach. Prosimy o takie zachowanie w rejonach wspinaczkowych, które nie zniweczy naszych wysiłków, zanim rozmowy się nie zakończą.

Włodzimierz „Jacooś” Porębski

dyrektor operacyjny

 

Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych

NASZE SKAŁY

,

wlodek@life.pl
dyrektor@naszeskaly.pl

tel.

662 149 400

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan