KRS 0000084062

Zebranie Zarządu Fundacji – 3 grudnia 2008 r.

20.12.2008

W dniu 3 grudnia 2008 r. odbyło się w Warszawie zebranie zarządu Fundacji.

Obecni byli: Hanna Wiktorowska, Michał Bucholz, Jerzy Natkański, Artur Paszczak i Jacek Rządkowski oraz zaproszeni goście: Elżbieta Cieślar i Arkadiusz Kamiński.

1. Podjęto uchwałę o udziale w porozumieniu pilotowanym przez francuską Fundację FYPV we współpracy z nepalskim stowarzyszeniem NMIA mającym na celu stworzenie profesjonalnego ratownictwa wysokogórskiego w Nepalu. Obecnie współpraca będzie polegała na pomocy w pozyskaniu dla projektu wsparcia wielkich osobowości światowego himalaizmu i alpinizmu, oraz rekomendacje wobec ewentualnych sponsorów wspomnianego projektu. Jego założenia zreferowała inicjatorka: p. Elżbieta Cieślar.

2. Wysłuchano propozycji Arkadiusza Kamińskiego z PZA o dofinansowanie wspinaczki sportowej przez Fundację. W chwili obecnej zarząd (mając do dyspozycji na ten cel stosunkowo nieduże środki) gotów jest doraźnie wspierać imprezy propagujące wspinanie wśród dzieci i młodzieży, natomiast finansowanie dużych cyklicznych imprez o charakterze typowo sportowym przerasta nasze możliwości i nie do końca da się pogodzić z celami statutowymi Fundacji oraz oczekiwaniami naszych Darczyńców.

3. Zatwierdzono zmiany w regulaminie „Funduszu Zawady”:
Zmianie ulegają:
a) pkt 2 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie „Celem Funduszu jest wspieranie ambitnych projektów wspinaczek wysokogórskich”;
b) pkt 12 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie „O wsparcie mogą starać się osoby, które w momencie składania wniosku nie ukończyły 35. roku życia”.

4. Przyjęto informację finansową przedstawioną przez Kol. Jerzego Natkańskiego:

Na dzień 3.12.2008 r. na rachunkach znajdowała się kwota 297.414,- zł

Zobowiązania Fundacji do dnia 1.09.2009 r.:
– nienaruszalny fundusz założycielski Funduszu Zawady przekazany przez p.
Annę Milewską-Zawadę: 25.000,- zł
– środki na realizację IŚW „Nasze Skały”: 75.000,- zł
– Izba Pamięci Jerzego Kukuczki: 20.000,- zł
– speleologia: 14.000,- zł
– koszty obsługi biurowej i księgowej: 27.500,- zł
Razem: 161.500,- zł

5. Bez udziału Kol. J. Rządkowskiego, który musiał opuścić zebranie z przyczyn osobistych, uchwalono o przeznaczeniu kwoty 5 tys. zł oraz wpłat na ten cel kierowanych na konto Fundacji (do 3.12.2008 r. 13. Darczyńców przekazało 550,- zł) na wyjazd i leczenie Kol. Pawła Kulinicza „Hudiniego” w specjalistycznej klinice w Chinach.

6. Ustalono (uwzględniając opisane wyżej decyzje i zobowiązania) wstępny podział budżetu Fundacji do dnia 1 września 2009 r. (zarząd miał do dyspozycji 135.914,- zł):
Fundusz im. Andrzeja Zawady: 50.000,- zł
Fundusz wydawniczy Fundacji: 5.000,- zł
Wspinaczka Dzieci i Młodzieży: 15.000,- zł
Akcja Tatry bez Młotka: 15.000,- zł
Dofinansowanie bazy tatrzańskiej (pod warunkiem podpisania porozumienia z PZA): 45.000,- zł
Pomoc dla Pawła Kulinicza: 5.000,- zł.

Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku Rada i Zarząd Fundacji składają wszystkim naszym Przyjaciołom i Darczyńcom najserdeczniejsze życzenia!

 Zarząd Fundacji

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan