KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2008

31.01.2009

W dniu 27 marca 2009 r. odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji. Zarząd zatwierdził treść wymaganych prawem dokumentów za rok 2008 i przekazał je do oceny Radzie Fundacji. W opinii Rady, wszystkie działania Zarządu były zgodne ze statutem Fundacji, a rozliczenia są zgodne ze stanem faktycznym. Dokumentacja poza niniejszą publikacją będzie przekazana odpowiednim urzędom państwowym.

Załącznik Rozmiar
rach.wyników,bilans,inf. dodatkowa bilans 2008.pdf 1.45 MB
Sprawozdanie merytoryczne 2008.doc 46 KB
salda kont 2008 I.pdf 596.68 KB
salda kont 2008 II.pdf 556.85 KB
bilans 2008.pdf 457.48 KB
informacja dodatk. 2008.pdf 642.1 KB
rachunek wyników 2008.pdf 415.71 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan