KRS 0000084062

Sprawozdanie z prac Akcji TBM w sezonie 2008

23.02.2009

W sezonie 2008 nasza akcja toczyła się z mniejszym rozmachem. Ograniczyliśmy się właściwie, jedynie do inwentaryzacji dokonanych w poprzednich sezonach prac, rozpoznania terenu na Mniszku i Ministrancie oraz do wstępnego czyszczenia dróg ze starych, uszkodzonych haków.

Poprowadzona została także droga „Oczy w obłędzie” na wschodniej ścianie Mnicha, jednak wyposażona została jeszcze w ubiegłym sezonie, tak więc nowe punkty nie były osadzane.

Nie udało się kontynuować prac na Zamarłej Turni, która pozostaje priorytetem na kolejny rok. Działać będziemy zgodnie z filozofią przyjętą dla tej ściany w poprzednim sezonie – a więc z użyciem minimalnej ilości spitów na drogach z listy publikowanej w poprzednich latach, co do której nie ma żadnych zmian. Raport w tej sprawie wraz z inwentaryzacją stałych punktów przekażemy do wiadomości środowiska po wykonaniu prac, podobnie jak w ubiegłym roku.

 Prace Akcji TBM na Zamarłej Turni w sezonie 2007

Prace Akcji TBM na Zamarłej Turni w sezonie 2007

Mamy nadzieję, w związku z bardzo dobrą sytuacją finansową Fundacji Kukuczki, że w przyszłym sezonie akcja TBM ruszy do pracy z większą werwą.

Z taternickim pozdrowieniem,
Artur Paszczak
Koordynator akcji TBM z ramienia Fundacji im. Kukuczki

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan