KRS 0000084062

Zasady finansowania projektów w ramach Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki

24.02.2009

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki dofinansowuje wyłącznie te obszary i zadania, w których prowadzone są Stałe Programy Fundacji i na które uzyskuje ona wpłaty darczyńców. Fundacja nie finansuje projektów ad hoc, może natomiast, na wniosek zainteresowanych, rozważyć otwarcie stałego programu na rok następny. Tylko w przypadku wielkiej wagi przedmiotu danego wniosku, jego zasadniczego znaczenia dla środowiska alpinistycznego i przy zgodności ze statutem, Fundacja może zdecydować o odstąpieniu od powyższej zasady.

Obecnie, Fundacja prowadzi i finansuje następujące Stałe Programy:

 1. Fundusz im.Andrzeja Zawady

Pomoc finansowa dla ambitnych projektów wypraw wysokogórskich autorstwa osób do 35 lat. Fundusz powołany dzięki inicjatywie p. Anny Milewskiej, żony Andrzeja    Zawady.

 1. Baza tatrzańska

Środki na rozbudowę, wyposażenie i rozwój taternickiej bazy pobytowej w Tatrach

 1. Śmigło dla Tatr

Najstarszy program Fundacji – fundusze na remont, użytkowanie i wyposażenie śmigłowca TOPR. W ramach akcji doprowadzono do zmiany zapisów Ustawy o            ochronie przyrody, dzięki którym TOPR i GOPR uzyskują część środków z biletów do parków narodowych.

 1. Fundusz Berbeki PZA.

Środki przeznaczone na wsparcie funduszu prowadzonego w ramach PZA, niosącego pomoc rodzinom ofiar wspinaczkowych wypadków.

 1. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki

Środki na rozbudowę, wyposażenie i rozwój Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w jego domu w Istebnej, a także wszelkie materiały służące promowaniu jego dziedzictwa.

 1. Nasze Skały

Duży program, w tym także pełen etat menedżerski, mający na celu zapewnienie wolnego dostępu do rejonów skalnych w Polsce zarówno na terenach prywatnych jak i leżących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

 1. Tatry bez Młotka

Program realizujący postanowienia środowiskowego „Porozumienia Tatrzańskiego” – finansowanie akcji ubezpieczania i wytyczania dróg w Tatrach, oczyszczania ich ze  starych haków i wyposażania w nowe.

 1. Pamięć o Taternikach

Środki na remonty grobów, tablice pamiątkowe itp.

 1. Speleologia

Środki na wartościowe wyprawy speleologiczne do dyspozycji Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA.

 1. Fundusz Wydawniczy

Dofinansowywanie wartościowych wydawnictw o tematyce alpinistycznej.

 1. Wspinaczka Dzieci i Młodzieży (program powołany w br.)

Finansowanie projektów popularyzujących wspinanie wśród dzieci i młodzieży.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan