KRS 0000084062

Zebranie Zarządu Fundacji – 11 lutego 2009 r.

24.02.2009

Obecni byli członkowie zarządu: Michał Bucholz, Kacper Gradoń, Jerzy Natkański, Artur Paszczak, Hanna Wiktorowska (Jacek Rządkowski przebywał w tym czasie na krótkim wyjeździe urlopowym w Tatry), oraz zaproszeni goście: Janusz Majer (przewodniczący Rady Fundacji), Włodzimierz Porębski (Dyrektor Operacyjny IŚW Nasze Skały), Wojciech Słowakiewicz (redaktor techniczny stron internetowych Fundacji, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Górskiego).

1. Wysłuchano relacji Artura Paszczaka ze spotkania z władzami TPN w sprawie wspinania w Tatrach Zachodnich i bazy tatrzańskiej PZA. Zarząd wyraził swoje zaniepokojenie restrykcyjnym podejściem dyrekcji TPN w obu sprawach, szczególnie zaplanowaną likwidacją obozowisk taternickich Rąbaniska i Szałasiska. Zarząd wyraził przekonanie, że należy podjąć wszelkie możliwe środki w celu niedopuszczenia do tej likwidacji oraz do pozytywnego rozwiązania sporu dotyczącego Tatr Zachodnich, nawet jeśli będzie to oznaczało wejście w spór z TPN na drodze prawno-administracyjnej. Kol. Artur Paszczak będzie odpowiedzialny za koordynację działań z Polskim Związkiem Alpinizmu, a Kol. Kacper Gradoń za aspekty prawne i naukowe.

2. Zapoznano się z propozycją patronatu oraz współpracy z 7. Krakowskim Festiwalem Górskim w przygotowaniu bloku poświęconego Jerzemu Kukuczce przedstawionym przez dyrektora Festiwalu Kol. Wojciecha Słowakiewicza. Postanowiono zaprosić do współpracy przy tym przedsięwzięciu Kol. Janusza Kurczaba. Koordynatorem współpracy będzie Kol. Michał Bucholz.

3. Wysłuchano relacji Dyrektora Operacyjnego Inicjatywy Środowisk Wspinaczowych Nasze Skały Kol. Włodzimierza Porębskiego o działaniach podjętych ostatnio w ramach Inicjatywy. Podjęto decyzję o podpisaniu umowy o dzieło z Kol. Włodzimierzem Porębskim na okres 15 stycznia-15 lipca 2009 w wysokości 30.000,00 zł

4. Rozpatrzono wnioski o dofinansowanie z Funduszu im. Andrzeja Zawady (szczegóły zawarte są w odrębnym, opublikowanym już na naszej stronie komunikacie). Przyznano następujące dofinansowania:

po 12.000,00 zł:
Kindze Baranowskiej (wyprawa Kanchenjunga),
Robertowi Szymczakowi (zimowa wyprawa Broad Peak),
Piotrowi Morawskiemu (wyprawa Dhaulagiri/Manaslu )

po 5.000,00 zł:
Krzysztofowi Starkowi i Wojciechowi Kozubowi (wyprawa Malaphulan-Himalaje Nepalu. )

5. Podjęto uchwałę o zmianach w regulaminie Funduszu im .Andrzeja Zawady polegających na :wprowadzeniu wzoru wniosku o dofinansowanie; zatwierdzono wzór Wniosku do Zarządu Fundacji im. Jerzego Kukuczki o dofinansowanie z Funduszu im. Andrzeja Zawady, który będzie obowiązywał przy aplikacjach składanych na rok 2010 i lata późniejsze.

6. Podjęto uchwałę o każdorazowym podpisywaniu z wyprawami/osobami, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu im. Andrzeja Zawady, porozumienia dotyczącego szeroko rozumianej informacji o tym, iż otrzymali dofinansowanie z tego Funduszu. Zatwierdzono projekt porozumienia określający obowiązki uczestników wyprawy, wynikające z faktu przyznania im dofinansowania przez Fundację .

7. Przyjęto i rekomendowano do zatwierdzenia przez Radę Fundacji dokumentu: Jakie programy tworzymy i dofinansowujemy w ramach Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

8. Podjęto uchwałę o podpisaniu porozumienia z PZA w sprawie finansowania wspinaczkowej bazy tatrzańskiej (treść porozumienia w osobnym komunikacie ).

9. Rozpatrzono wniosek Amatorskiego Klubu Sportowego w Strzegomiu o dofinansowanie doposażenia-rozbudowy ścianki wspinaczkowej w miejscowym zespole szkół ogólnokształcących. Postanowiono dofinansować ten projekt -wysokość dofinansowania zostanie określona na najbliższym zebraniu Zarządu.

10. Przyjęto informację Kol. Jerzego Natkańskiego o środkach finansowych Fundacji :

Środki Fundacji  na dzień 10.02.2009  – 276133,50 PLN
Zobowiązania Fundacji i planowane wydatki do dnia 1.09.2009 :

– nienaruszalny fundusz założycielski Funduszu Zawady przekazany przez p. Annę Milewską-     Zawadę -25000 PLN
– Akcja Nasze Skały -60600 PLN
– Izba Pamięci Jerzego Kukuczki -20000 PLN
– speleologia -14000 PLN
– koszty obsługi biurowej i księgowej -19800 PLN
– Fundusz A. Zawady -50000 PLN
– Fundusz Wydawniczy -5 000 PLN
– Program „Wspinaczka Dzieci i Młodzieży”-15 000 PLN
– Akcja Tatry bez Młotka -15 000 PLN
-dofinansowanie  wspinaczkowej bazy tatrzańskiej -45 000 PLN

Razem    269400 PLN

11. Podjęto decyzje o objęcie patronatem wyprawy Dhaulagiri 2009 kierowanej przez Annę Czerwińską.

12.Zarząd składa serdeczne podziękowanie Kol. Rafałowi Szczepaniakowi za zorganizowanie aukcji charytatywnej na Allegro.pl na rzecz Akcji „Śmigło dla Tatr” w związku z organizacją Jego wyprawy na Biegun Południowy styczniu br. W wyniku tej aukcji na konto „Śmigła „ wpłynęło 2700 zł.

 13. Zarząd potwierdził dofinansowanie w wys. 2.000,00 zł akcji reklamowej 1% dla Fundacji Kukuczki, podczas  Przeglądu Filmów  Górskich organizowanych przez Kol. Romana Gołędowskiego w styczniu br. w kinie Kinoteka.

14. Zarząd postanowił podpisać umowę z Pol-Pay w celu umożliwienia wpłat na konto Fundacji bezpośrednio z kart kredytowych.

15. W związku z sygnałami o tym, że tablica poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki na symbolicznym cmentarzu pod Osterwą jest zniszczona, Zarząd Fundacji prosi o informacje kto jest projektantem i wykonawcą tej tablicy. Pozwoli to Fundacji wykonać replikę starej lub zrealizować projekt nowej tablicy.

Zarząd Fundacji

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan