KRS 0000084062

Porozumienie Z PZA

12.03.2009

POROZUMIENIE

 

w sprawie wspierania finansowego bazy tatrzańskiej PZA, zawarte w dniu 12.02.2009 pomiędzy Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, zwanej dalej Fundacją, reprezentowaną przez dyrektora Jerzego Natkańskiego

a

Polskim Związkiem Alpinizmu, zwanym dalej PZA, reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Xięskiego
i sekretarza Marka Wierzbowskiego.

Baza tatrzańska PZA obejmuje –  dzierżawiony związkowi przez Tatrzański Park Narodowy –  obiekt Betlejemka oraz obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska, Rąbaniska i Rogoźniczańskiej.

Betlejemka zgodnie z obecną polityką PZA pełni rolę  bazy noclegowej,  jak i ośrodka szkoleniowego (zgodnie z wymogami statutu PZA i umową dzierżawną z TPN, uchwałą 12 WZD, dofinansowaniami przez MSiT na cele szkoleniowe oraz charakter otoczenia Hali Gąsienicowej).

Betlejemka oraz obozowiska taternickie jako baza noclegowa są otwarte dla całego środowiska wspinaczkowego, zarówno zrzeszonego w klubach PZA, jak i niezrzeszonego.   

Mając świadomość wspólnego celu, Fundacja oraz PZA deklarują otwartą i owocną współpracę dla całego środowiska wspinaczkowego.

1. PZA w pełni akceptuje przekazywanie przez Fundację przyznanych środków w transzach, z restrykcją wstrzymania kolejnych wpłat w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w sporządzonych przez PZA sprawozdaniach oraz rozliczeniach merytorycznych i formalnych poprzednich dofinansowań.

2. Fundacja ma prawo wglądu we wszelką dokumentację i rozliczenia dotyczące wydatkowania przekazanych kwot.

3. Dla zapewnienia kontynuacji obecnej polityki prowadzonej przez PZA w funkcjonowaniu Betlejemki – jako Centralnego Ośrodka Szkolenia oraz bazy noclegowej dostępnej dla całego środowiska wspinaczkowego – funkcje: kierownika obiektu Betlejemka oraz kierowników kursów będą rozdzielone.

4. W przypadku propozycji zmiany na stanowisku kierownika Betlejemki lub kierowników obozowisk decyzje związane z wyborem nowego kierownika będą konsultowane przez Zarząd PZA z Zarządem Fundacji. W przypadku braku akceptacji przedstawionej kandydatury zarząd PZA przedstawi inną kandydaturę.

5. W każdej kadencji Zarządu PZA, w Komisji Tatrzańskiej ma prawo zasiadać 1 członek Zarządu Fundacji.

6. PZA zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu na terenie obozowisk i Betlejemki informacji o sfinansowaniu inwestycji ze środków zebranych przez Fundację.

7. PZA zobowiązuje się do wskazania innych kosztów związanych z bazą tatrzańską do sfinansowania przez Fundację w przypadku, kiedy poniesione wydatki będą refundowane przez TPN – w wysokości odpowiadającej kwocie refundacji.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan