KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2007

31.03.2009

W dniu 17 marca 2008 r. odbyło się zebranie Rady i Zarządu Fundacji. Zarząd zatwierdził treść wymaganych prawem dokumentów za rok 2007 i przekazał je do oceny Radzie Fundacji. W opinii Rady, wszystkie działania Zarządu były zgodne ze statutem Fundacji, a rozliczenia są zgodne ze stanem faktycznym. Dokumentacja poza niniejszą publikacją będzie przekazana odpowiednim urzędom państwowym.

Załącznik Rozmiar
Bilans 2007.pdf 531.71 KB
Informacja dodatkowa 2007str1.pdf 430.92 KB
Informacja dodatkowa 2007str2.pdf 472.04 KB
Rachunek wyników 2007.pdf 601.83 KB
salda kont 2007 str1.pdf 473.03 KB
salda kont 2007 str2.pdf 389.41 KB
salda kont 2007 str3.pdf 474.32 KB
Sprawozdanie meryt 2007.doc 43.5 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan