KRS 0000084062

Co nowego w Naszych Skałach?

28.04.2009

Od ostatniego podsumowania działalności Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” minęło już kilka miesięcy, warto więc poinformować co zrobiliśmy w tym okresie.

Przede wszystkim, zanim zaczął się ptasi sezon lęgowy, postanowilismy troszkę odkrzaczyć rejony skalne. W lutową sobotę, w porozumieniu z właścicielami Grzędy Mirowskiej, rodziną Państwa Laseckich, pod nadzorem konserwatora przyrody i pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, oczyściliśmy duży fragment skał – od Skrzypiec poprzez Szare Ściany i Ścianke z Grotą  (patrz Akcja w Mirowie – podziękowania). W pracach wzięlo udział wielu wspinaczy – najliczniejszą ekipę wystawił Klub Wysokogórski Katowice. Akcja zacieśniła tradycyjnie dobre stosunki z właścicielami skał mirowskich, które rozpoczęły się w marcu 2008 roku wynegocjowaniem tzw. porozumienia mirowskiego. Kilka tygodni później, we wspólnej akcji Klubu Wysokogórskiego Kraków i „Naszych Skał”, odsłoniliśmy większość dotychczas zarośnietych skał Psiklatki (patrz KW Kraków i IŚW Nasze Skały na Psiklatce).

Dobrze układa nam się współpraca z gminami jurajskimi. Przede wszystkim warto wspomnieć o Gminie Zabierzów – w Dolinie Bolechowickiej zorganizowaliśmy wiosenne sprzatanie (link*), w Dolinie Kobylańskiej zakończyliśmy akcję ekipowania dróg rozpoczętą w zeszłym roku (patrz Nasze Skały w Bolechowickiej – niedziela 22 marca), a w marcu wygraliśmy konkurs na zorganizowanie amatorskich zawodów wspinaczkowych dla mieszkańców gminy (zawody odbędą się prawdopodobnie pod koniec lata).

Aktywnie uczestniczymy we wszelkich działaniach zwiazanych z dostępem do rejonów wspinaczkowych. Dzięki przychylności właściciela zyskaliśmy nowy sektor wspinaczkowy w Zimnym Dole (patrz Nowy sektor w Zimnym Dole udostępniony do wspinania). Jesteśmy partnerem KSE Jura – wzorcowym „gospodarzem” skał  Podzamcza i Góry Birów (patrz Góra Birów – Park Wspinaczkowy), współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej – ostatnio negocjowaliśmy ulgowe opłaty za wstęp dla wspinaczy niezrzeszonych, które niebawem zaczną obowiązywać z rezerwacie Góra Zborów (patrz Nasze Skały negocjują wysokość opłat za wstęp do rezerwatu Góra Zborów).

Bardzo ważnym obszarem działania są kontakty ze służbami ochrony przyrody – od stycznia obyło się ponad 10 spotkań w różnych województwach. Staliśmy się zauważalni jako liczący się podmiot dla wielu instytucji –  na przykład otrzymaliśmy zaproszenie do wygłoszenia referatu o zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych podczas majowego sympozjum jurajskiego „Człowiek i Przyroda Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej”.

Nie zapominamy o kompleksowej wymianie asekuracji w wybranych rejonach. Na ten rok zaplanowaliśmy wspólnie z Komisją Skalną PZA ekipowanie Okiennika Skarżyckiego i Skał Lądeckich. Próbujemy pozyskać sponsorów mogących sfinansować materiały niezbędne do tych działań.

Warto przypomnieć, że praca w Inicjatywie Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” opiera się głównie na wolontariacie – w akcjach spontanicznie biorą udział wspinacze rozumiejący potrzeby naszego środowiska. Koszty osobowe związane są tylko z pracą dyrektora operacyjnego, nadzorowanego (oczywiście społecznie) przez ośmiosobową Radę Inicjatywy.

Możecie nam pomóc w realizacji zamierzeń na ten rok i lata następne. Jeśli nie złożyliście jeszcze zeznania podatkowego za 2008 rok (a to już naprawdę ostatni dzwonek!) –  przekażcie 1% swojego podatku Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki (KRS 0000084062) i jako cel szczegółowy wpiszcie „Nasze Skały”. Namówcie do tego także rodziny i znajomych. Wasze pieniądze nie zostaną zmarnowane. Pomagając „Naszym Skałom”, chronicie dostęp do rejonów wspinaczkowych w Polsce!

Włodek Jacooś Porębski
IŚW „Nasze Skały”
662 149 400,
dyrektor@naszeskaly.pl

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan