KRS 0000084062

Podsumowanie zbiórki 1% podatku dla Fundacji

04.11.2009

Znane są już wyniki zbiórki 1% / tzw. alokacji 1% skierowanych przez urzędy
skarbowe w Polsce na konto Fundacji .

Wyniki opracowane zostały na podstawie zestawienia dostarczonego  Fundacji w dniu 15.10.2009 przez właściwy dla niej urząd skarbowy tj. III US W-wa  Śródmieście.

Zestawienie zawierało alokacje 1% dedykowane anonimowe i nieanonimowe oraz alokacje 1% niededykowane nieanonimowe. Zestawienie nie zawierało alokacji % niededykowanych anonimowych, które zostały obliczone przez księgowość Fundacji.

Alokacja 1% „dedykowana” oznacza alokacje przekazaną na konkretny cel-akcję Fundacji, alokacja 1% „niededykowana ” skierowana jest bez wskazania konkretnego celu-na cele statutowe Fundacji.

Alokacja 1% ” anonimowa ” oznacza że osoba przekazująca 1% swojego podatku nie zgodziła się na udostępnienie przez urząd skarbowy swoich danych osobowych Fundacji.

Alokacje 1% przedstawione są w zał. pliku, umiesiliśmy w nim również
wysokości darowizn przekazanych Fundacjiw okresie 1.01-15.10.2009 na różne cele.

 

Załącznik Rozmiar
Alokacje 1procent i darowizny Fundacja 1.01-15.10.2009 (version 1).xls 17.5 KB
Alokacje 1procent i darowizny Fundacja.xls 15 KB
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan