KRS 0000084062

Protokół zebrania Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w dn. 26.01.2010

06.02.2010

Obecni byli wszyscy członkowie Zarządu; oraz przewodniczący Rady Fundacji Janusz Majer.

Zaproszeni goście : Janusz Kurczab.

1. Zarząd rozpatrzył wnioski o dofinansowania wypraw z Funduszu im. Andrzeja Zawady w 2010 roku. Zestawienie wniosków oraz wysokości dofinansowań ujęte są w osobnej informacji.

2. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu 2000 zł p. Celinie Kukuczce z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej.

3. Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu rezerwy finansowej w wysokości 50 tys. zł na:

– akcja Nasze Skały – 10 tys. zł.

– archiwum Polskiego Alpinizmu – 20 tys.zł

– program Polskie Himalaje – 20 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału w wyprawie Nanga Parbat Kolegów : Marcina Kaczana-8 tys. zł, Jacka Czecha, Aleksandra Grządziela, Ireneusza Walugi po 4 tys.zł.

Protokołował : Jerzy Natkański

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan