KRS 0000084062

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki

27.03.2010

 

Obecni byli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji oprócz Kacpra Gradonia; oraz członkowie Rady Fundacji : Janusz Majer (przewodniczący), Ryszard Dmoch , Krzysztof Wielicki.
1. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o zatwierdzeniu bilansu Fundacji za rok 2009 przygotowanemu przez ADF „ Perfekta” Sp. z o.o. i rekomendowaniu go Radzie Fundacji do akceptacji.
2. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o dopisaniu programu Polskie Himalaje do listy stałych programów organizowanych i dofinansowywanych przez Fundację. Program w chwili obecnej obejmuje wspieranie Kingi Baranowskiej w jej projekcie pierwszego kobiecego zdobycia tzw. „Korony Himalajów” czyli kompletu głównych wierzchołków 14-tu samodzielnych masywów 8-tysięcznych oraz przygotowanie kadry himalaistów i himalaistek polskich zdolnych
w najbliższych latach podjąć wyzwanie wejścia na szczyty przekraczające 8.000 m niezdobyte zimą  oraz innych wartościowych wejść w najwyższych górach świata (wymaga to m.in. finansowania wypraw na mniej ambitne cele). Projekt koordynuje Kol. Artur Hajzer.
3. Zarząd Fundacji rozpatrzył wnioski Kol. Kol. Aleksandry Dzik, Ireneusza Walugi, Roberta Kazimierskiego, Kuby Hornowskiego, Daniela Piskorza, Krzysztofa Starka, Marcina Kaczana, Wojciecha Kozuba, Marcina Miotka i podjął uchwałę :
-o dofinansowaniu wyprawy Nanga Parbat zamiast Gashebrum II Aleksandry Dzik wysokości 4000 zł w ramach Funduszu Zawady.
-o dofinansowaniu wyprawy w Pamir zamiast Changi Tower Wojciecha Kozuba w wysokości 3000 zł w ramach Funduszu Zawady.
-o dofinansowaniu wyprawy Nanga Parbat Ireneusza Walugi dodatkowo w wysokości 1500 zł w ramach programu Polskie Himalaje.
-o dofinansowaniu wyprawy Nanga Parbat Roberta Kazimierskiego w wysokości 4000 zł w ramach programu Polskie Himalaje.
-o dofinansowaniu wyprawy Pamir Kuby Hornowskiego, Daniela Piskorza, Krzysztofa Starka,   po 1500zł na osobę ramach programu Polskie Himalaje.
-o dofinansowaniu wyprawy K2 Marcina Miotka w wysokości 4000 zł w ramach programu Polskie Himalaje.
-o dofinansowaniu wyprawy Gashebrum I i II Marcina Kaczana w wysokości 4000 zł w ramach programu Polskie Himalaje.
4. Zarząd ocenił stan przygotowań do realizacji Archiwum Alpinizmu Polskiego i podjał uchwałę o rozpisaniu konkursu dla instytucji i osób fizycznych na stworzenie wizji i założeń organizacyjnych  Archiwum. Projekt założeń konkursu zostanie  przygotowany przez Kol. Michała Bucholza.
5. Przyjęto nw informację o finansach Fundacji na dzień 17 marca br. przygotowaną przez Jerzego Natkańskiego.:
W dniu 17 marca 2010 na kontach Fundacji znajdowało się:
ING Bank-9323,78 PLN
Millenium-217239,12 PLN w tym na lokatach :
60tys. PLN do 28.03.2010 i 150 tys.PLN do 22.05.2010
RAZEM:226562,90 PLN
Zobowiązania i planowane wydatki, Fundacji do końca 2010 r. kształtują się następująco:
a/ nienaruszalna składka założycielska Funduszu im. A. Zawady przekazana przez Panią Annę Milewską-Zawadową: 25.000,- PLN.
b/ Fundusz Wydawniczy 2010- 5.000,- PLN na wydanie książki-albumu o P.Morawskim .
c/ Speleologia: 14.845,- PLN.
d/ Koszty obsługi biurowej i księgowej Fundacji (9 miesięcy x 3000,- PLN):27.000,- PLN.
.e/ Wyprawy Tamary Styś – do przekazania: 17.640,- PLN.
f/ Nasze Skały-10000,-PLN
g/ Fundusz Zawady –pozostało do wypłaty 57000,-PLN
h/ program Polskie Himalaje pozostało do wypłaty 12000,-PLN
i/ Archiwum Alpinizmu Polskiego -20000,-PLN
j/ Akcja „Tatry Bez Młotka”: 8.500,- PLN./
k/ Program „Pro Memoria” 8.000,- PLN.
l/ kampania promocyjna 1%-ogłoszenia,wysyłka, rollupy, banery-12300,-PLN
m/wpłata na program Polskie Himalaje od Wądół Challenge Festival -3270 ,-PLN
RAZEM: 220555,- PLN.
Protokołował : Jerzy Natkański

 

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan