KRS 0000084062

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w dn. 10.09.2010

10.09.2010

Protokół
z zebrania Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego
im. Jerzego Kukuczki w dn. 10.09.2010

Obecni:
Członkowie zarządu Fundacji: Hanna Wiktorowska, Michał Bucholz, Kacper Gradoń,  Jerzy Natkański, Artur Paszczak, Jacek Rządkowski .
 
Zaproszeni goście: Kinga Baranowska.
 
1.Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu:
 
a] bazy tatrzańskiej PZA –dotyczący kosztów remontu Szałasisk i badania gleby , w wysokości 20000,-PLN
b] wyprawy Fundacji Poza Horyzonty Jaśka Meli El Capitan 2010 w wys. 9000,-PLN
c] akcji Nasze Skały w wys. 7200,-PLN
d] festiwalu Wądół Challenge w Szczyrku w lutym 2011 w wys. 5000,-PLN. Podobnie jak w tym roku dochód z biletów na tym festiwalu zasili konto Fundacji.
 
2. Zarząd zatwierdził zmiany w regulaminie Funduszu im.Andrzeja Zawady .Regulamin po zmianach stanowi załącznik do protokołu.
 
3. Zarząd postanowił upoważnić Kol. Michała Bucholza do rozmów z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie w sprawie opracowania koncepcji Archiwum Alpinizmu Polskiego.
 
4. Zarząd podjął uchwałę o potrącaniu tytułem kosztów operacyjnych  z wpłat przekazywanych za pośrednictwem fundacji :
– darowizny i alokacje 1% na rzecz  Funduszu Berbeki , leczenie, pomoc rodzinom  ofiar ,akcje poszukiwawcze i pochodne -0%.
– darowizny i alokacje 1% na pozostałe programy Fundacji  5%.
 
6. Zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją finansową Fundacji przedstawioną przez Kol. Jerzego Natkańskiego:
W dniu 7 września 2010 na kontach Fundacji znajdowało się:
ING  Bank-928,74 PLN
Millenium-531163,62  PLN w tym na lokatach  525000,00 PLN i 6163,62 PLN na rachunku glównym
RAZEM: 532092,36 PLN
Zobowiązania i planowane wydatki, Fundacji do końca 2010 r. kształtują się następująco:
 
a] nienaruszalna składka założycielska Funduszu im. A. Zawady przekazana przez Panią Annę Milewską-Zawadową: 25.000,- PLN.
b] Fundusz Wydawniczy 2010- 5.000,- PLN na wydanie książki-albumu o P.Morawskim .
c] Speleologia: 12.845,- PLN.
d]  Koszty obsługi biurowej i księgowej Fundacji (4  miesiące x 3000,- PLN): 12.000,- PLN.
e] Fundusz Zawady –pozostało do wypłaty 6000,-PLN
f] Archiwum Alpinizmu Polskiego -20000,-PLN
g] Akcja „Tatry Bez Młotka”: 8.500,- PLN.
h] Program „Pro Memoria” 8.000,- PLN.
 
7. Zarząd postanowił spotkać się z Naczelnikiem TOPR w celu ustalenia zasad dalszej współpracy.
8. Postanowiono zasięgnąć opinii prawnej dotyczącej przeciwdziałania negatywnej kampanii skierowanej przeciwko wspinaczom w kampanii promocyjnej „Milka dla Tatr”.
 
Protokołował Jerzy Natkański
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan