KRS 0000084062

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w dn. 04.11.2010

09.11.2010

Obecni:

Członkowie Zarządu Fundacji: Hanna Wiktorowska, Artur Hajzer, Jerzy Natkański, Artur Paszczak, Jacek Rządkowski.

Porządek zebrania:

1. Zarząd zatwierdził podjęte wcześniej drogą mailową decyzje i podjął uchwałę o dofinansowaniu:
– leczenia wspinaczki Kasi Figury; dofinansowanie w wys. 1000,- zł.
– leczenia odmrożeń Jakuba Hornowskiego; dofinansowanie w wys. 2000,- zł.

2. Zarząd podjął uchwałę o przekazaniu beneficjentom alokacji 1% podatku dochodowego za 2009 rok jak w poniższym zestawieniu:

  kwota przekazana na wskazany cel Koszty operacyjne Fundacji 5% do przekazania
KW Warszawa – Suma 7 938,06 400,73 7 537,33
KW Częstochowa 76,50 3,82 72,68
leczenie Jan tybor Timur – Suma 24 259,60   24 259,60
Nasze Skały – Suma 42 381,00 2 119,05 40 261,95
Pomoc rodzinie Piotra Morawskiego – Suma 29 547,09   29 547,09
Pomoc rodzinie Waldemara Graja – Suma 1 868,55   1 868,55
Speleologia – Suma 643,60 32,18 611,42
Śmigło dla Tatr – Suma 164 880,07 8 244,00 156 636,07
Wyprawa Afganistan – Suma 776,30 38,82 737,48
Wyprawa Changi Tower 2010 – Suma 766,30 38,32 727,98
wyprawa Everest M. Szczuraszek A. Mielcarek – Suma 1 335,00 66,75 1 268,25
wyprawa Nanga Parbat Ireneusz Waluga – Suma 333,30 16,67 316,63
wyprawa Nanga Parbat Jerzy Natkański – Suma 1 990,70 99,54 1 891,16
wyprawa Nanga Parbat Piotr Snopczyński – Suma 85,00 4,25 80,75
wyprawa Nanga Parbat Robert Szymczak – Suma 401,50 20,08 381,42
wyprawa Yerupaja M. Apollo i M. Żołądka – Suma 11 558,20 577,91 10 980,29
wyprawy Kingi Baranowskiej – Suma 1 898,50 94,93 1 803,57

W przypadku beneficjentów prywatnych wypłaty zaliczek następują po uprzednim otrzymaniu rozliczenia.

3. Zarząd, na wniosek PZA, podjął uchwałę o dofinansowaniu stażu ratownictwa jaskiniowego we Francji dla F.Filara i B.Wypycha na łączną kwotę 5200zł ze środków zgromadzonych na speleologię.

4. Zarząd odmownie rozpatrzył wniosek Ośrodka SOS Łódź o dofinansowanie wstępu na ściankę wspinaczkową oraz obozu w Jurze wiosną 2011 roku.

5. Zarząd przyjął poniższą informację finansową, przedstawioną przez Jerzego Natkańskiego:

Informacja finansowa, stan na 02.11.2010:

Na kontach Fundacji znajduje się:

Millenium-konto: 156.067 – zł
Millenium lokaty: 375.000 – zł
ING Bank konto: 4.418 – zł

RAZEM: 535.485 – zł

Zobowiązania i planowane wydatki Fundacji do końca 2010 r. kształtują się następująco:

a/ nienaruszalna składka założycielska Funduszu im. A. Zawady przekazana przez Panią Annę Milewską-Zawadową: 25.000,- zł.
b/ Fundusz Wydawniczy 2010: 5.000,- zł na wydanie książki-albumu o P.Morawskim.
c/ Speleologia: 12.845,- zł.
d/ Koszty obsługi biurowej i księgowej Fundacji (2 miesiące x 3000,- zł): 6.000,- zł.
e/ do przekazania beneficjentkom i beneficjentom dedykowanych alokacji 1%: 278982,22 zł.
f/ do przekazania PZA celem: dofinansowanie bazy tatrzańskiej: 20000,- zł (przelew został wykonany w dniu 03.11.2010).
g/ do przekazania organizatorom akcji Zaginieni w Kazachstanie, wpłat darowizn łącznie: 49400,- zł; wypłat zaliczek: 15000,- zł; pozostaje do wypłaty: 34400,- zł.
h/ refundacja kosztów związanych z nową tablicą J.Kukuczki pod Osterwą: 2000,- zł.

Zakładając, że lokaty na rachunkach Fundacji pokrywają koszty prowadzenia biura i księgowości, Fundacji w roku 2011 na działalność statutową pozostaje ok.185000,00 zł.

Protokołował Jerzy Natkański

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan