KRS 0000084062

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w dn. 12.01.2011

03.02.2011

Obecni:

Członkowie Zarządu Fundacji: Hanna Wiktorowska, Michał Bucholz, Artur Hajzer, Jerzy Natkański, Artur Paszczak, Jacek Rządkowski.
Goście:przewodniczący Rady Fundacji Janusz Majer, Izabela Palińska, Mariusz Biedrzycki.

Porządek zebrania:

1.
Zarząd zatwierdził podjęte wcześniej drogą mailową decyzje i podjął uchwałę nr 1/2011 o :
– dofinansowaniu zimowej wyprawy PZA Broad Peak organizowanej w ramach akcji Polski Himalaizm Zimowy w wys. 30 tys. zł
– udzieleniu zapomogi dla Zenony Kazanczuk w wys. 1 tys. zł.
– przekazaniu 1 tys. zł na leczenie Sebastiana Nikiela.
– udzieleniu zapomogi w wys. 2 tys. zł Marii Kacperskiej zony zaginionego w Kazachstanie, ze środków zebranych na poszukiwania zaginionych w Kazachstanie.

2.
Zarząd przyjął informację o finansach Fundacji przedstawioną przez Kol. Jerzego Natkańskiego :

Na dzień 10.01.2011na rachunkach :
– Millenium 181153,72 PLN w tym lokaty 175000,00 PLN
– ING Bank Śląski 10949,30 PLN
 
RAZEM 192103,02 PLN
 
Zobowiązania Fundacji :
 
a) nienaruszalna składka założycielska Funduszu im. A. Zawady przekazana przez Panią Annę Milewską-Zawadową: -25.000,00 PLN.
b) Fundusz Wydawniczy 2010- 5.000,00 PLN na wydanie książki-albumu o P.Morawskim .
c) Speleologia: -8356,00 PLN.
d) pozostaje jeszcze do przekazania beneficjentom dedykowanych alokacji 1%  / Changi Tower, Everest Szczuraszek Mielcarek, Afganistan, Yerupaja,/ -4200,00 PLN
e) do przekazania organizatorom akcji Zaginieni w Kazachstanie -wpłat darowizn łącznie 50000,00 PLN, wypłat zaliczek 17000,00 PLN pozostaje do wypłaty -33000,00 PLN

RAZEM 75556,00 PLN

Zakładając, że bezpośrednie koszty księgowe /1230,00 brutto / i prowadzenia biura / 1538,00 brutto/ miesięcznie będą pokrywane z lokat pozostaje jako budżet na 2011 rok -116547,02 PLN .

3.
Zarząd podjął uchwałę nr 2/2011 o podziale budżetu na rok 2011:

– Fundusz Zawady, Polskie Himalaje : 86 tys. zł
– Akcja Nasze Skały – 15 tys. zł. Warunkiem jest umieszczenie logo Fundacji we wszystkich materiałach drukowanych akcji Nasze Skały.
– baza tatrzańska PZA -5 tys. zł .Warunkiem jest dostępność tej bazy dla wszystkich wspinaczy bez względu na przynależność klubową.
– Akcja Tatry bez Młotka -5 tys. zł
– koszty promocji Fundacji -5 tys. zł

Protokołował Jerzy Natkański

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan