KRS 0000084062

Protokół z zebrania Zarządu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w dn. 22.03.2011

25.03.2011

Obecni byli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji oprócz Kacpra Gradonia i Artura Hajzera oraz członkowie Rady Fundacji : Janusz Majer (przewodniczący), Ryszard Dmoch , Andrzej Paczkowski.

1. Zarzad Fundacji podjął uchwałę nr.2/2011.o zatwierdzeniu bilansu Fundacji za rok 2010 przygotowanego przez ADF „ Perfekta” S.C. i rekomendowaniu go Radzie Fundacji do akceptacji.

2. Zarząd podjął uchwałę nr 3/2011 o zatwierdzeniu wcześniej podjętych drogą mailową decyzji o :

– o patronacie nad wyprawą Cho Oyu kierownik Robert Cholewa.
– przekazaniu zimowej wyprawie Broad Peak zwrotnej kwoty w wysokości 23061 PLN na ratowniczy depozyt helikopterowy.
– o przeniesieniu na wyprawę Gashebrumy i podwyższeniu do 6 tys. zł dofinansowania z Funduszu Zawady dla Oli Dzik.

3. Zarząd podjął uchwałę nr 4/2011 o przyznaniu dofinansowania dla Kingi Baranowskiej
w wysokości 20 tys.zł na wyprawy Makalu i K2.

Protokołował : Jerzy Natkański

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan