KRS 0000084062

Zmiany statutowe i personalne w Fundacji Kukuczki

17.05.2011

Dobiegło końca konstytuowanie się nowych władz Fundacji zapoczątkowane Zgromadzeniem Fundatorów w dniu 22 marca 2011 roku –pierwszym po Zgromadzeniu Założycielskim w 1990 roku.

Zgromadzenie Fundatorów wybrało nową Radę Fundacji. Na czele powiększonej do 9 osób Rady stanął ponownie Janusz Majer , a w jej skład weszli bądź pozostali ze starego składu : Ryszard Dmoch, Wojciech Grzesiok, Piotr Konarski, Andrzej Paczkowski, Zbigniew Skierski, Andrzej Sobolewski, Krzysztof Wielicki, Marek Wierzbowski . Uchwalono też wiele zmian w statucie, głównie wymuszonych znowelizowaną ustawą o pożytku publicznym, oraz uchwalono nowy regulamin funkcjonowania Rady i Zarządu Fundacji.

W dniu 11 maja 2011 roku podczas pierwszego zebrania Rady Fundacji odwołano poprzedni Zarząd Fundacji i powołano nowy w składzie: Hanna Wiktorowska, Michał Bucholz, Wojciech Grzesiok, Artur Hajzer, Jerzy Natkański, Artur Paszczak, Adam Przejczowski jednocześnie przyjmując rezygnację Wojciecha Grzesioka z członka Rady i dokooptowując na jego miejsce w Radzie Kacpra Gradonia.

Do zakończenia wyborów władz Fundacji pozostało ukonstytuowanie się zarządu co nastąpiło 15 maja 2011. Zarząd powołał na funkcję dyrektora Zarządu Jerzego Natkańskiego a na jego zastępcę Michała Bucholza.

Uchwały, protokoły, regulaminy, statut Fundacji zostaną w ciągu kilku dni zamieszczone na stronie Fundacji.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan