KRS 0000084062

Odsłonięcie tablicy Jerzego Kukuczki w „Złotym Kręgu”

13.09.2011

W imieniu Kapituły "GLORIA OPTIMIS" serdecznie zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablic "Złotego Kręgu" poświęconym wybitnym osobowościom sportu polskiego.

Uroczystość odbędzie się 3 października 2011r. o godz. 9.00 przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego na dziedzińcu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

Prezes
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich
Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
mec. Ryszard Parulski

LAUREACI VII EDYCJI 2011 R.

 

Wanda Czamocka-Karpińska
Ewa Kłobukowska
Jerzy Kukuczka
Bronisław Malinowski
Antoni Piechniczek
Jerzy Rybicki
Edward Skorek
Dariusz Szpakowski
Tadeusz Ślusarski
Jacek Wszoła

Patrycja Konopka

źródło: www.pza.org.pl

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan