KRS 0000084062

Mozam-Big-Wall 2011 – podsumowanie wyprawy

19.09.2011

Wyprawa eksploracyjno-wspinaczkowa do północnego Mozambiku osiągnęła swój główny cel jakim było wytyczenie pierwszej polskiej drogi wielowyciągowej w tej części Afryki.

Wyprawa trwała od 17 lipca do 23 sierpnia br. Uczestniczyli w niej: Artur Magiera, Ireneusz Waluga, Paweł Wyciślik.

Droga – Mechaniczna Pomarańcza – 8a+ A1, AF, 700m znajduje się w górach Serra Inago, ok. 8km na południe od miasteczka Malema (Entre Rois), pokonuje ona głównie północną ścianę Turni znajdującej się w pn-wsch. części masywu. Droga składa się z trzech części:

Droga została wyposażona w stale punkty asekuracyjne (kotwy Fischer i plakietki Fixe), których jakość powinna sprostać klimatowi północnego Mozambiku. Łatwiejsze wyciągi – do 7a – mogą wymagać dodatkowego kompletu friendów i pętli. Wszystkie stanowiska posiadają kolucho, pozwalające na zjazdy, bez potrzeby zostawiania dodatkowego sprzętu. Zjazdy drogą (z jednym wyjątkiem – patrz schemat), wymagana jest podwójna lina 60m. W dwóch miejscach (wyciąg 6 i 12) ze względu na bardzo trudny zjazd w trawersie pozostawiono krótkie odcinki poręczówki.

Droga daje możliwość przejścia klasycznego w całości. Uczestnikom udało się poprowadzić 10 wyciągów, 5 wyciągów było pokonanych z odpoczynkami w przelotach (AF)i jeden przy użyciu dodatkowego frienda (1xA1).

Wyprawę wsparła Fundacja im. Jerzego Kukuczki

Patrycja Konopka

Źródło: www.wspinanie.pl


Pn-wsch Turnia Inago – Mechaniczna pomarańcza

Serdeczne podziękowania należą się dla sponsorów wyprawy i wielu osób, a w szczególności:

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan