KRS 0000084062

Makalu 2011. Dodatkowe informacje o ataku szczytowym.

17.10.2011

Na prośbę Macieja Stańczaka precyzujemy wcześniejsze informacje: 

Maciej Stańczak wyszedł na atak szczytowy, jednak zawrócił z niego z wysokości ok. 8000 m n.p.m. Decyzja ta wynikała z faktu, iż mimo wielu prób, nie był w stanie ogrzać przemrożonych dłoni.

Stańczak był uczestnikiem wyprawy PZA na Makalu. W wyniku akcji górskiej, doznał rozległych odmrożeń trzeciego i czwartego stopnia wszystkich palców u oby dłoni. Obecnie przebywa w szpitalu w Trzebnicy.

Wyprawa zakończyła się zdobyciem szczytu 30 września przez Adama Bieleckiego, Artura Hajzera i Tomasza Wolfarta. Himalaiści zdobywali Makalu bez użycia tlenu z butli. Ostatnie polskie wejście w tym stylu tlenu miało miejsce 23 lata temu.

Patrycja Konopka

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan