KRS 0000084062

PZA i FK przeciw prywatyzacji PKL

07.12.2011

Polski Związek Alpinizmu i Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki podjęły uchwały wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec prywatyzacji Polskich Kolei Linowych

Spółka Polskie Koleje Linowe S.A. posiada obiekty w Zakopanem, Kościelisku, Szczawnicy, Międzybrodziu, Krynicy i Zawoi. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się zespół kolei linowych w skład których wchodzą kolej linowa na Kasprowy Wierch oraz dwa wyciągi krzesełkowe w Dolinach Goryczkowej i Gąsienicowej.
 
Najbardziej znana i najstarsza jest kolej linowa na Kasprowy Wierch, która w bieżącym roku obchodzi swoje 75-lecie. Przeciw budowie kolei występowali przyrodnicy i naukowcy a po decyzji rządu ówczesna Państwowa Rada Ochrony Przyrody podała się dymisji. Niezależnie od tego, wkrótce po jej otwarciu – kolej została uznana za dzieło sztuki użytkowej i uchodziła za symbol nowoczesności. Dzięki kolei na Kasprowy Wierch przed wojną w Zakopanem dwa razy odbyły się narciarskie mistrzostwa świata.
 
Kolej na Kasprowy Wierch w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia, od 20-lecia międzywojennego, poprzez okres wojny, do czasów obecnych przeszła bardzo bogatą historię, stając się – wraz z kolejkami na Gubałówkę i Górę Parkową w Krynicy, wybudowanymi w pierwszej połowie XX wieku – częścią naszego dziedzictwa narodowego.
 
Kolej linowa na Kasprowy Wierch, wraz z kolejkami krzesełkowymi w Dolinach Gąsienicowej i Goryczkowej, znajduje się na obszarze chronionym (Tatrzański Park Narodowy), wchodzącym również w skład europejskiej sieci obszarów chronionych (Natura 2000) oraz wpisanym na listę światowych rezerwatów biosfery (Światowy Rezerwat Biosfery). Prywatyzacja PKL może wpłynąć na rozwój infrastruktury turystycznej, co może stanowić zagrożenie dla przyrody tatrzańskiej.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, zasoby przyrodnicze parków narodowych stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym.
 
Istotnym problemem jest również fakt, że grunty na których znajdują się budowle i urządzenia kolei na Kasprowy Wierch oraz wyciągów krzesełkowych były w przeszłości własnością prywatną, które Skarb Państwa nabył dzięki wywłaszczeniom dla celów publicznych.
 
Polski Związek Alpinizmu i Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki apelują o powstrzymanie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych oraz o ochronę naszych dóbr publicznych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych, gdyż powinny one pozostać naszym, wspólnym dobrem narodowym.
 
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu
Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu
Polskiego im. Jerzego Kukuczki
 
Patrycja Konopka
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan