KRS 0000084062

Diabelskie Mosty – legalnie !

11.01.2012

Późną jesienią podpisaliśmy porozumienie pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach a Inicjatywą Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” w sprawie dopuszczenia do wspinaczki skalnej rejonu Diabelskich Mostów w rezerwacie „Parkowe”. Tym bardziej miło nam poinformować o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zarządzenia w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego, rowerowego oraz miejsc wspinaczki skalnej w rezerwacie przyrody „Parkowe”, legitymizujące wspomniane porozumienie na wyższym pułapie legislacyjnym.

Dzięki porozumieniu i zarządzeniu, wydanym 28 grudnia 2011 r. wspinanie na Diabelskich Mostach jest całkowicie legalne, i teraz tylko od nas samych, od tego jak zachowywać będziemy się podczas wspinania w rezerwacie, zależy, czy nie zawiedziemy zaufania RDOŚ i zostaną nam udostępnione kolejne rezerwaty Północnej Jury.


Marek Karnecki na „Agent Dołu” na Diabelskich Mostach
foto: Marcin Baniowski (2007r)

Zarządzenie, którego kopię przedstawiamy, ma też historyczne znaczenie – bodajże po raz pierwszy przy opracowaniu aktu prawnego służącego ochronie przyrody skorzystano z pomocy autora przewodników wspinaczkowych – w tym przypadku Pawła Haciskiego, któremu w imieniu IŚW „Nasze Skały” – dziękuję.

Włodek „Jacooś” Porębski
IŚW „Nasze Skały”
662 149 400
dyrektor@naszeskaly.pl

Załącznik:
Zarządzenie_RDOŚ.pdf

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan