KRS 0000084062

Protokół z zebrania Zarządu I Rady Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki w dn. 27.03.2012

28.03.2012
  1. Zarząd Fundacji podjął uchwałę nr.4/2012 o zatwierdzeniu bilansu Fundacji za rok 2011 przygotowanego przez ADF "Perfekta" S.C. i rekomendowaniu go Radzie Fundacji do akceptacji.
  2. Zarząd podjął uchwałę nr 5/2012 o zrefundowaniu kosztów leczenia odmrożeń Kol. Tamary Styś w wysokości 1500 zł.
  3. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr1/2012 o przyjęciu bilansu i sprawozdania merytorycznego Fundacji za 2011 rok. 

Protokołował: Jerzy Natkański

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan