KRS 0000084062

25-26 maja: Mistrzostwa w Technikach Jaskiniowych

21.05.2012

Speleoklub „Bobry” Żagań zaprasza na 18. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych, które odbędą się w dn. 25-26 maja 2012 r. w Wojcieszowie (Góry Kaczawskie, ok. 20 km od Jeleniej Góry.

W programie imprezy m.in:

• mecz: grotołazi/taternicy-Wojcieszów

• spotkanie w „Dziuśkowej Chacie” – poczęstunek, prelekcja Mariana Bochynka „Podziemny świat Góry Połom” i prezentacja Rajmunda Kondratowicza przygotowana z okazji 45-lecia Speleoklubu „Bobry”

• tyrolka dla wszystkich chętnych

• konkurs „Wielobój Kaczawski”, „Pchnięcie kulą”, wspinaczka po skrzynkach,
przeciąganie liny

• ognisko integracyjne, gra na bębnach, koncert zespołu, taniec ognia w wykonaniu
Magdaleny Bugały z Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, tańce i śpiewy
do rana

Szczegółowy program zawodów: https://www.bobry.com.pl

źródło: www.pza.org.pl

Patrycja Konopka

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan