KRS 0000084062

Plany startowe zawodników na rok 2013

02.01.2013

Komisja Wspinaczki Sportowej Polskiego Związku Alpinizmu zwraca się z prośbą do trenerów oraz rodziców (opiekunów prawnych zawodników) o przesłanie planów startowych zawodników, chcących uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej w roku 2013.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.02.2013.

Zgłoszenia te pozwolą na optymalne zaplanowanie dotacji finansowych dla zawodników. „Przypominamy, iż podstawowym kryterium przyznawania dofinansowań są dotychczasowe wyniki zawodników w imprezach międzynarodowych rangi mistrzowskiej, pucharów świata i kontynentu, następnie prognoza wynikowa dla danych zawodów IFSC oraz wyniki osiągnięte na zawodach krajowych PZA. Jednocześnie informujemy, iż nieprzesłanie planów startowych wiąże się z nieuzyskaniem dotacji finansowych na zawody”– czytamy na stronach PZA.

Patrycja Konopka
Źródło: www.pza.org.pl

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan