KRS 0000084062

Sprawozdanie z pierwszego wejście na Forgotten Peak, czyli wyprawa na „zapomniany” szczyt w himalajskiej Dolinie Miyar.

03.01.2013

Forgotten Peak, 5889 m n.p.m. (650 m, WI4, V+, 40st lód), pierwsze wejście 21.08.2012: Apollo Michał., Varley Phil., Żołądek Marek.

W sierpniu 2012 roku w indyjskiej Dolinie Miyar położonej w Himalajach Lahoul działała trzyosobowa wyprawa międzynarodowa, w skład której wchodzili Polacy Michał Apollo oraz Marek Żołądek oraz Brytyjczyk Phil Varley.
Baza Główna (BC) wyprawy została założona w pobliżu moreny czołowej Lodowca Miyar na wysokości 3950 m n.p.m., natomiast Baza Wysunięta (ABC) w rejonie moreny bocznej Lodowca Tawa na wysokości 4850 m n.p.m. Po rekonesansie oraz aklimatyzacji uczestnicy wyprawy postanowili zaatakować główny cel wyjazdu, jeden z dziewiczych oraz nienazwanych szczytów znajdujący się w grani „zamykającej” Dolinę Tawa o wysokości około 5800 m n.p.m.

Akcję szczytową rozpoczęli 21 sierpnia o godzinie 2 w nocy. Po szybkim śniadaniu wyruszyli z ABC i po około 3 godzinach marszu po Lodowcu Tawa dotarli do plateau. Kolejnym etapem było podejście lodowym stokiem o nachyleniu około 40 stopni w kierunku kuluaru, gdzie w jasnych skałach po lewej stronie kuluaru znajduje się start nowej drogi. Początkowe wyciągi zostały pokonane z lotną asekuracją. Po dojściu do charakterystycznego zwężenia, gdzie kuluar staje się bardziej stromy, a lód twardszy szybkość wspinania trochę spadła. Po kolejnym wyciągu team skręcił w lewo w teren mikstowy, a wyżej skalny. Pomimo planu wspinaczki kuluarem, a następnie granią do szczytu, zrezygnowano z tego z powodu dużych brył lodowych spadających co jakiś czas tą linią. Kolejne wyciągi były już typowo skalne. Kluczowy, który został wyceniony na V+ prowadził trawersem pod sporą przewieszką w dużej ekspozycji. Około godziny 16-tej ekipa dotarła do wąskiej przełączki położonej kilkanaście metrów poniżej wierzchołka. Aby dojść do najwyższego punktu, który wywieszał się ponad kilkusetmetrową przepaść nad plateau Lodowca Tawa, członkowie wyprawy przetrawersowali po stronie północnej wierzchołka, a następnie po kilku metrach doszli na szczyt. Alpiniści na wierzchołku spędzili godzinę, fotografując, zapisując odczyty GPS’a oraz przygotowując stanowisko zjazdowe. Około 17:30 przy pogarszającej się pogodzie rozpoczęli zejście. Dwie godziny później rozpoczęła się burza śnieżna, która spowolniła zjazdy. Kolejne godziny mijały na powolnym zakładaniu stanowisk oraz wyszukiwaniu drogi zjazdowej. Około 3:30 na ranem ekipa dotarła do plateau Lodowca Tawa. Po pokonaniu 10 km odcinka po lodowcu himalaiści dotarli do ABC.

Nowa droga na dziewiczy wierzchołek została nazwana „Never Ending Story”. Jej trudności wyceniono na WI4, V+, lód 40 stopni. Długość drogi wynosi 650 m, różnica wysokości 489 m, a długość zjazdów z wierzchołka około 530 m. Sam szczyt o wysokości 5889 m n.p.m. ochrzczono Forgotten Peak.

Podczas wyprawy były również prowadzone badania z zakresu glacjologii oraz ochrony środowiska.

Była to druga wyprawa Michała Apollo oraz Marka Żołądka do Doliny Miyar. W sierpniu 2006 roku zdobyli oni dziewiczy szczyt Masala Peak (5650 m n.p.m.) oraz przełęcz St. Christopher (5690 m n.p.m.) wspinanie.pl

Podziękowania:
Autorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc merytoryczną i finansową: Rektorowi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie JM prof. Michałowi Śliwie, Prorektorowi ds. Studenckich i Współpracy z Oświatą prof. Romanowi Malarzowi, prof. Janowi Lachowi z Instytutu Geografii UP, a także: Samorządowi Doktorantów UP, Samorządowi Studentów UP, Jerzemu Natkańskiemu (Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. J. Kukuczki), Jerzemu Wałędze (wójtowi Gminy Moszczenica), Januszowi Potaczkowi (Wójt Gminy Niedźwiedź), Dariuszowi Gruszce (Marabut), Robertowi i Michałowi Pieczara (Dana Air Travel) oraz wielu firmom i instytucjom, bez pomocy których wyprawa nie doszłaby do skutku.

Więcej o wyprawach Michała i Marka na: www.MasalaPeak.com


Topo of the route never ending story – forgotten peak, fot. M. Żołądek


ABC Tawa Glacier, od lewej Richard Binstead, Jesse Fals, Michał Apollo, Philip Varley, Marek Żołądek, fot. M. Żołądek


Eksperymentalne wydeptywanie roślinności, fot M. Żołądek


Marek wchodzi pod przewieszkę, fot m. Apollo


Michał Apollo i Marek Żołądek na szczycie Forgotten Peak, fot. Phil Varley


Michał Apollo, Phil Varley i Marek Żołądek na dziewiczym szczycie w Himalajach, fot M. Apollo


Michał w skalnej części drogi, fot P. Varley


Ostatnie metry kuluaru, fot M. Żoładek M


Phil prowadzi jeden z ostatnich wyciągów, fot M. Żołądek


W wiernym Marabucie, fot P. Varley


Target map, miyar 2012

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan