KRS 0000084062

War and Poetry – pierwsze polskie przejście klasyczne! Wyprawę AKGreenland 2013 wsparła Fundacja Kukuczki

20.07.2013

Paweł Pustelnik i Łukasz Mirowski dokonali pierwszego polskiego przejścia klasycznego War and Poetry (VI 5.12c), 31-wyciągowej drogi biegnącej ścianą Ulamertorsuaq (Grenlandia).

War and Poetry jest klasycznym wariantem do drogi Geneva Dihedral, wytyczonej w 1983 roku przez szwajcarski zespół w składzie Chrystian Dalphin, Jean Probst, Bernard Wietlisbach i Michel Piola. Autorska wycena wynosiła 6b A4. Przejście Pawła Pustelnika i Łukasza Mirowskiego jest efektem wyprawy Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi – AKGreenland 2013. Wyprawa wyruszyła z Polski 26 czerwca.

Wyprawa otrzymała grant z Fundacji im. Jerzego Kukuczki.

Gratulujemy!

Patrycja Konopka
Źródło: www.wspinanie.pl

Więcej o wyprawie: https://akgreenland.pl

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan