KRS 0000084062

Rodzina Maćka Berbeki, Wojtek Wenta, Artur Pierzchniak, Nasze Skały i Śmigło dla Tatr- największymi Beneficjentami wpłat 1% podatku za 2012 rok. Fundacja im. Jerzego Kukuczki dziękuje Darczyńcom

12.10.2013

Wiemy już jakie cele wskazali Darczyńcy w swoich deklaracjach podatkowych za 2012 rok. Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki uzyskała z akcji „1 %” podatku 335 835,38 zł.

Najwięcej środków (blisko 86 tys. zł) wpłynęło dla rodziny Maćka Berbeki. Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski zaginęli podczas zejścia z BroadPeaka.5 marca, wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem zdobyli nigdy wcześniej niezdobyty zimą ośmiotysięcznik.

Ponad 14,5 tys. dedykowano Wojtkowi Wencie – znanemu w środowisku wspinaczkowym jako Rekin. Wojtek od 2008 roku walczy z nowotworem szpiku kostnego – szpiczakiem mnogim. Po operacji kręgosłupa w tym samym roku wrócił do wspinania, przechodząc kolejne drogi, głównie w Dolomitach. Późniejsze nawroty choroby uniemożliwiły Wojtkowi wspinanie i pracę.

Na trzecim miejscu celów wskazanych przez sympatyków Fundacji znalazła się – podobnie jak w ubiegłym roku – akcja „Nasze Skały”, na którą wpłacono ponad 31, 5 tys. zł. „Nasze Skały” to akcja mająca na celu zachowanie dostępu do rejonów wspinaczkowych. Jej organizatorzy prowadzą czasem trudne rozmowy ze służbami ochrony przyrody i właścicielami terenów, na których mogą wspinać się miłośnicy tego sportu.

Blisko 7, 5 tys. zł. Darczyńcy przekazali dla Artura Pierzchnianka. Artur był bardzo dobrym wspinaczem, wychowanym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 8 lat temu wspinał się w Tatrach, jego partnerowi „wyjechał” punkt asekuracyjny i odpadł od ściany. Artur próbował go ratować odruchowo go łapiąc. Podczas tego wypadku ścięgna w ramieniu Artura zostały kompletnie pozrywane i ręki nie dało się odratować. Fundacja wspiera Artura w kosztownej rehabilitacji.

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im Jerzego Kukuczki powstała aby nieść pomoc poszkodowanym w górach ale również aby wspierać osoby bliskie tych, którzy w górach zostali na zawsze. W imieniu wszystkich obdarowanych – dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc.

Oto szczegółowe wyliczenie wysokości wpłat 1 % podatku za 2012 rok:

POMOC RODZINIE MAĆKA BERBEKI 85 936,53
NASZE SKAŁY 31 552,70
ŚMIGŁO DLA TATR 19 722,90
POMOC WOJTKOWI WENCIE 14 693,97
POMOC ARTUROWI PIERZCHNIAKOWI 7 437,30
POMOC RODZINIE PIOTRA MORAWSKIEGO 6 838,60
POMOC MACIEJOWI STAŃCZAKOWI 6 795,78
AKCJA OSIEROCONE DZIECI 4 236,20
POMOC SYLWII BUKOWICKIEJ 4 119,10
POMOC JANOWI TYBOROWI-TIMUROWI 3 938,20
KW WARSZAWA 3 577,28
POLSKI HIMALAIZM ZIMOWY 3 111,50
WYPRAWY JERZEGO NATKAŃSKIEGO 2 973,42
FUNDUSZ BERBEKI 2 280,50
WYPRAWY MICHAŁA APOLLO 2 001,55
AKCJA KAŻDY MA SWÓJ EVEREST-BUDZYŃ 1 969,70
POMOC RODZINIE WOJTKA KOZUBA 1 828,00
RODZINY OFIAR 1 558,20
WYPRAWY MARIUSZA GRUDNIA 1 281,00
WYPRAWY MARCINA MIOTKA 1 025,90
FUNDACJA SPELEOLOGIA POLSKA 885,30
POMOC DZIECIOM SHERPY TEMBY 743,50
IZBA PAMIECI JERZEGO KUKUCZKI ISTEBNA 579,10
WYPRAWY MATEUSZA GROBLA 599,70
FUNDUSZ IM.ANDRZEJA ZAWADY 498,60
WYPRAWY ARTURA MAŁKA 430,90
ZAGINIENI W KAZACHSTANIE 393,50
TATRY BEZ MŁOTKA 333,50
SPELEOLOGIA 288,40
WYPRAWY MONIKI WITKOWSKIEJ 259,00
KW CZESTOCHOWA 231,60
POLSKIE HIMALAJE 216,80
POMOC RODZINIE WALDEMARA GRAJA 187,40
WYPRAWY MARCINA ŻOŁĄDKA 181,95
WYPRAWY KINGI BARANOWSKIEJ 151,90
RACIBORSKIE STOWARZYSZENIE WSPINACZKOWE 92,20
BAZA TATRZAŃSKA 80,10
POMOC RODZINIE SZCZEPAŃSKICH 73,40

Na powyższe cele wpłacono w sumie 213 105,18

Fundacja otrzyma ponadto kwotę 122 730,2 wynikającą z wpłat „1 %” niededykowanych. Tę część darowizn Zarząd Fundacji zadysponuje zgodnie z celami statutowymi.

Niezależnie od akcji „1 %”, przez cały rok na konto Fundacji wpływały pieniądze przekazywane przez Darczyńców tytułem darowizn na organizowane przez Fundację akcje bądź, podobnie jak w przypadku alokacji 1%, na wyprawy poszczególnych osób. W sumie w okresie od początku stycznia do końca września tego roku Fundacja otrzymała 94 044, 84 zł darowizn z czego 90 489, 06 zł wpłacono na konkretne cele a 3 555, 78 zł na cele statutowe Fundacji.

Wpłaty z tytułu darowizn do 30.09.2013 r.:

POMOC WOJTKOWI WENCIE 27 773,24
POMOC RODZINIE MAĆKA BERBEKI 27 398,26
WYPRAWY MONIKI WITKOWSKIEJ 13 150,00
POMOC ARTUROWI PIERZCHNIAKOWI 9 921,38
AKCJA OSIEROCONE DZIECI 8 766,06
POMOC MACIEJOWI STAŃCZAKOWI 301,30
POMOC SYLWII BUKOWICKIEJ 265,00
POMOC RODZINIE PIOTRA MORAWSKIEGO 230,00
ŚMIGŁO DLA TATR 98,70
NASZE SKAŁY 21,26

Niektórzy z Beneficjentów Fundacji otrzymali już w ciągu tego roku środki w ramach zbiórki darowizn prowadzonych dla nich, byli to:

Wojtek Wenta 24 169,28 zł ,

Rodzina Maćka Berbeki 23 471,42 zł,

Artur Pierzchniak 8 000,00zł,

Monika Witkowska 12 738,55zł

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przekazali 1 % swojego podatku oraz darowizny Beneficjentom i Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

Alokacja2012.pdf

Patrycja Konopka

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan