KRS 0000084062

Zmieńmy oblicze Mamutowej!

09.01.2014

Każdy z bywalców Jaskini Mamutowej wie, jak w ostatnich latach rozrosły się drzewa oraz krzewy, które zaczęły stanowić istotną przeszkodę w komforcie wspinania.

Wiosną 2013 roku, za namową Jacka „Jacy” Matuszka, IŚW „Nasze Skały” rozpoczęły starania o oficjalną zgodę na usunięcie tych najbardziej przeszkadzających drzew. Zwróciliśmy się z prośbą do Nadleśnictwa Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie o zgodę na wykonanie prac przez wolontariuszy „Naszych Skał”. Ponieważ Jaskinia Mamutowa (Wierzchowska Dolna) w masywie skalnym Berdo leży na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 (PLH 120005 – Dolinki Jurajskie) procedura była złożona. Składała się z kilku etapów:

– wizja lokalna z leśniczym z Leśnictwa Dubie i wyznaczenie obiektów do wycinki,

– korespondencja pomiędzy Leśnictwem Dubie i Nadleśnictwem Krzeszowice,

– korespondencja pomiędzy Nadleśnictwem Krzeszowice, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie,

– korespondencja pomiędzy Nadleśnictwem Krzeszowice a Polskim Związkiem Alpinizmu / IŚW „Nasze Skały”.

Po kilkumiesięcznych staraniach, 27 grudnia 2013 roku uzyskaliśmy oficjalną zgodę na dokonanie wycinki.

Na najbliższą sobotę, 11 stycznia 2013r. Jaca (spiritus movens przedsięwzięcia) wyznaczył godzinę „zero” rozpoczęcia prac.

Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy od godziny 9:00, najlepiej z własnymi narzędziami (piły, pilarki, sekatory, siekiery). Spotykamy się przy wejściu do jaskini.

IŚW „Nasze Skały” wyrażają serdeczne podziękowania osobom, bez których uzyskanie zgody na wycinkę przy Jaskini Mamutowej nie byłoby możliwe: Jackowi Matuszkowi (climb.pl), Edwardowi Suskiemu (Nadleśnictwo Krzeszowice) i Piotrowi Albrzykowskiemu (Leśnictwo Dubie).

Włodzimierz „Jacooś” Porębski
Dyrektor operacyjny
Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” powstała w 2008 roku przy udziale Fundacji im. Jerzego Kukuczki, Polskiego Związku Alpinizmu oraz czołowych mediów wspinaczkowych. Zajmuje się zapewnieniem legalnego dostępu do skałkowych i górskich rejonów wspinaczkowych w Polsce. W tym celu IŚW „Nasze Skały” prowadzi negocjacje ze służbami ochrony przyrody, władzami gmin oraz prywatnymi właścicielami gruntów, na których położone są skały.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan