KRS 0000084062

Kolosy 2013. Znamy laureatów

09.03.2014

Kapituła Kolosów ogłosiła nazwiska laureatów nagród za dokonania roku 2013. Kolosy otrzymali: Marcin Tomaszewski i Marek Raganowicz (Alpinizm), Kazimierz, Noe i Nel Ludwińscy (Podróże), Michał Kozok (Wyczyn roku), Ryszard Wojnowski z załogą (Żeglarstwo) i Marcin Gala (Eksploracja jaskiń). Już wcześniej poznaliśmy laureata Super Kolosa, którym został prof. Krzysztof Birkenmajer. Nagroda im. Andrzeja Zawady dla braci Gontarzy i Piotra Zaśko.

A L P I N I Z M 2 0 1 3

KOLOS za wytyczenie linii „Bushido” na Great Trango Tower w Karakorum, będącej kontynuacją tworzenia nowych dróg na największych ścianach świata: Marcin Tomaszewski i Marek Raganowicz
WYRÓŻNIENIE za wytyczenie nowej drogi na zachodniej ścianie Tagveggen w dolinie Litledalen w Norwegii: Przemysław Cholewa, Marcin Księżak, Jan Kuczera i Andrzej Sokołowski

P O D R Ó Ż E 2 0 1 3

KOLOS za 9-letni rejs dookoła świata katamaranem „Wyspa Szczęśliwych Dzieci”, przełamywanie barier, łamanie stereotypów i pokazanie, że wychowanie dzieci nie musi się wiązać z codziennymi rygorami życia na brzegu: Kazimierz, Noe i Nel Ludwińscy
WYRÓŻNIENIE za wyprawę „Aztorin Expedition” do Kamerunu: Dominik Szmajda, Andrzej Kozłowski, Maciej Mizgajski, Michał Rogacki
WYRÓŻNIENIE za podróż motocyklem przez Himalaje: Witold Palak i Adrian Palak

W Y C Z Y N R O K U 2 0 1 3

KOLOS za wyprawę „Ameryka Południowa siłami natury”: Michał Kozok
WYRÓŻNIENIE za wyprawę „Karpackie wyzwanie”: Wojciech Stolarczyk, Krzysztof Mroszczak, Szymon Pietrowski
WYRÓŻNIENIE za wyprawę „Na krańce świata” – rowerowy trawers Andów: Agnieszka i Mateusz Waligórowie
WYRÓZNIENIE za wyprawę „12 milionów kroków”: Łukasz Supergan

Ż E G L A R S T W O 2 0 1 3

KOLOS za pierwsze w dziejach polskiego żeglarstwa pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego pod żaglami: Ryszard Wojnowski i załoga jachtu „Lady Dana 44”
WYRÓŻNIENIE za inspirujący, samotny rejs przez Atlantyk na samodzielnie zbudowanym, 5-metrowym jachcie „Lilla My”, najmniejszej jednostce żaglowej pod polską banderą, która przepłynęła tę trasę: Szymon Kuczyński

E K S P L O R A C J A J A S K I Ń 2 0 1 3

KOLOS za połączoną z ekstremalnym nurkowaniem eksplorację jaskini J2 w Meksyku: Marcin Gala
WYRÓŻNIENIE za eksplorację jaskiń w Chinach: Wyprawa Centralna Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu, kierowana przez Andrzeja Ciszewskiego
WYRÓŻNIENIE za udział w eksploracji systemu jaskiniowego Huautla w Meksyku: Mirosław Kopertowski
WYRÓŻNIENIE za eksplorację Jaskini Krainy Węża w Turcji: Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy

N A G R O D A I M. A N D R Z E J A Z A W A D Y 2 0 1 3

Nagroda wraz z grantem 15 tys. zł ufundowanym przez Prezydenta Gdyni na realizację wyprawy, której celem jest dokonanie pierwszego polskiego trawersu Antarktydy: Grzegorz Gontarz, Szymon Gontarz, Piotr Zaśko

N A G R O D A D Z I E N N I K A R Z Y

Dominik Szmajda, Andrzej Kozłowski, Maciej Mizgajski, Michał Rogacki za relację z wyprawy „Aztorin Expedition” do Kamerunu.

N A G R O D A I M. P A W Ł A E. S T R Z E L E C K I E G O

Agata Kochaniewicz, Robert Rydzewski, Kinga Sielicka

G R A N D P R I X W Y S T A W Y F O T O G L O B

Jakub Rybicki za zdjęcie „Lodowy niszczyciel mózgu”

N A G R O D Y P U B L I C Z N O Ś C I

Za najlepszą prezentację 16. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów: Michał Kozok, „Ameryka Południowa siłami natury” Za najlepsze zdjęcie wystawy FotoGlob: Oktawia Kromer, „Przy wodospadzie”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Patrycja Konopka

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan