KRS 0000084062

Morsko – kawał dobrej roboty! Harnaś i Tasman gazdują na Popielarce

14.04.2014

Efektowna i sprawna rewitalizacja rejonu Popielarki (skały Morska), jest owocem sezonu jesienno wiosennego ekiperów PZA. Zakończyła się główna część projektu prowadzonego przez Sebastiana Harnasia Dudka (KW Transformator) z puli wniosków ekiperskich 2013.

Prace były kontynuacją wcześniejszych, prowadzonych przez Maćka Lessera Gajewskiego.
Poniżej zbiorcze zestawienie wykonanych prac i aktualny stan eksploracji. Prosimy o uszanowanie zarezerwowanych projektów.

Zestawienie prac oraz poprowadzonych przez zespół nowych dróg:

Dobito ringa na najtrudniejszym obecnie projekcie na Popielarce start Hokejem trawers do gorączki i do góry wprost gorączka odbija w prawo (uwaga:rezerwacja!).
Zainstalowano stan z dwóch ringów do TRAD na Popielarce w wariancie na wprost.
Ze wszystkich uczęszczanych dróg wycięto stare ringi. Obecnie zostały dwie plakietki które nie rdzewieją na „kosmicznym projekcie” jak wstawi się ktoś mocny zdecydujemy czy instalować nowe czy wyciąć i zakleić.

Nowe drogi:

Płetwa

Popielarka

Prace oraz topo wykonali:
Robert ‘Tasman’ Guzik – KSE JURA
Przemek Baran – KW Transformator
Sebastian ‘Harnaś’ Dudek -‘Joga dla wspinaczy’, KW Transformator

Prace wspomaga materiałowo KWSk z środków PZA i ZGJ.
Zestawienie przebiegu nowych dróg na fotografiach, opracowanie Komisja Wspinaczki Skalnej: D.Piętak.

szparka sen hairy cup atka

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan