KRS 0000084062

Werdykt Jury Konkursu Filmowego 10. Spotkań z Filmem Górskim

09.09.2014

Jury w składzie Michał Bukojemski, Augusto Golin, Krzysztof Kokoryn, Mirella Kurkowska i Piotr Pustelnik, postanowiło nagrodzić następujące filmy:

1. Grand Prix Spotkań z Filmem Górskim (Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł) dla filmu „Cerro Torre – Szanse kuli śnieżnej w piekle” – jest to niezwykła opowieść o zmaganiach z samym sobą, pogodą oraz przeciwnościami losu na górze, która w powszechnej opinii uchodzi za kwintesencję alpinizmu. Jury doceniło w tym filmie przede wszystkim warsztat filmowy, w tym sposób narracji, konstrukcję dzieła oraz wyjątkowe zdjęcia;

2. Nagroda Naczelnika TOPR (Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł) dla filmu „Chiński jam session” za dalekie od tradycyjnego podejście do wspinaczki wielkościanowej. Cele jakie stawiają przed sobą bohaterowie filmu są zdaniem Jury warte szerszego propagowania. Dla bohaterów filmu ważniejsza jest radość, jaką niesie ze sobą wspinanie, a nie sam cel;

3. Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego (Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł) dla filmu „Lhamo – dziecko Himalajów” najlepiej obrazującego więź człowieka z przyrodą w jej jeszcze pierwotnej formie. Jury doceniło filmowy chwyt formalny, który ukazuje syntezę czasu i życia tybetańskiej społeczności widzianej oczami małej, dorastającej dziewczynki. Obraz ten w niezwykły sposób pokazuje przywiązanie bohaterki do ziemi, tradycji oraz kultury, z której wyrosła;

4. Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane (Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł) dla filmu „Distilled” – jury doceniło sposób w jaki autor filmu pokazał transformację życia głównego bohatera, która dokonuje się dzięki górom;

5. Nagroda Specjalna 10. SZFG (nagroda rzeczowa ufundowana przez Himal Sport) dla filmu „Zakopiańczycy” – jury doceniło znaczenie osiągnięć zakopiańskich alpinistów oraz ich rolę w historii polskiego alpinizmu przedstawioną w tym filmie.

6. Nagroda Jury Młodzieżowego: „Erebus. Spóźniona operacja”.

7. Nagroda Publiczności „Ślady stóp na grani”.

Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan