KRS 0000084062

Sprawozdanie roczne 2014

31.03.2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ?CI
FUNDACJI WSPIERANIA ALPINIZMU POLSKIEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
za rok 2014.

Nazwa załącznika
Rozmiar
Bilans 2014 166,88 KB / pdf
Informacja dodatkowa 2014 1,28 MB / pdf
Rachunek Zysków i Strat 2014 207,82 KB / pdf
Sprawozdanie merytoryczne 2014 1,32 MB / pdf

 1. Uchwała zarządu fundacji 1/2014
 2. Uchwała zarządu fundacji 2/2014
 3. Uchwał?a zarządu fundacji 3/2014
 4. Uchwała zarządu fundacji 4/2014
 5. Uchwała zarządu fundacji 5/2014
 6. Uchwała zarządu fundacji 6/2014
 7. Uchwała zarządu fundacji 7/2014
 8. Uchwała zarządu fundacji 8/2014
 9. Uchwała zarządu fundacji 9/2014
 10. Uchwała zarządu fundacji 10/2014
 11. Uchwała zarządu fundacji 11/2014
 12. Uchwała zarządu fundacji 12/2014
 13. Uchwała zarządu fundacji 13/2014
 14. Uchwała zarządu fundacji 14/2014
 15. Uchwała zarządu fundacji 15/2014
 16. Uchwała zarządu fundacji 16/2014
 17. Uchwała zarządu fundacji 17/2014

Załącznik do Uchwały 4/2014 Zarządu
Załącznik nr 1 do Uchwały zarządu nr 15/2014


 1. Uchwała Rady Fundacji 1/2014
 2. Uchwał? Rady Fundacji 2/2014, 3/2014
 3. Uchwała Rady Fundacji 4/2014
Bezpieczny Kazbek
Polski Związek Alpinizmu Klub Wysokogórki Warszawa
wspinanie.pl brytan